Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego

Wczesne doświadczenia w zastosowaniu salvage HIFU u chorych rozwijających miejscową wznowę po napromienianiu z pól zewnętrznych z powodu raka stercza

FEBU

Urology 2004, 63 (4), 625-629

Local reccurence of prostate cancer after external beam radiotherapy: early experience of salvage therapy using High-Intensity-Focused Ultrasonography

Albert Gelet, Jean Yves Chapelon, Laura Poissonnier, Raymonde Bouvier, Olivier Rouviere,
Laura Curiel, Marc Janier and Guy Vallancien
Dept of Urology, Edouart Herriot Hospital, French Institite of Health and Medical Research (INSERM);
Center of Medical Research on Positron Emission Tomography (CERMEP), Lyon; Dept. of Urology, Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France

Autorzy opracowania poddali ocenie skuteczność i bezpieczeństwo leczenia typu salvage, wykorzystując metodę HIFU u mężczyzn rozwijających nawrót raka gruczołu krokowego po napromienianiu z pól zewnętrznych. Zabieg HIFU przeprowadzano w warunkach znieczulenia ogólnego lub przewodowego. Analizą objęto 71 mężczyzn o średniej wieku 67 +/-5,86 lat. Średnia objętość gruczołu krokowego u wszystkich chorych wynosiła 21,4 +/-11,1 mL, a średnia wartość PSA 7,73+/-8,10 ng/mL. Przed leczeniem salvage HIFU u wszystkich chorych potwierdzono nawrót raka w materiale tkankowym uzyskanym metodą biopsji stercza. Punktacja Gleasona wynosiła od 2 do 6 u 24 chorych, 7 u 13, a od 8 do 10 u 34. Średni okres obserwacji wynosił 14,8 miesiąca (od 6 do 86). W wyniku leczenia salvage HIFU u 57 (80%) z 71 chorych nie stwierdzono raka w kolejnej biopsji, a u 43 (61%) z 71 osiągnięcie nadiru PSA do wartości poniżej 0,5ng/mL. Nadir PSA utrzymywał się u tych chorych niezmiennie przez 3 kolejne miesiące. Pod koniec okresu obserwacji u 44% mężczyzn nie stwierdzono obecności lub progresji schorzenia. 6% leczonych rozwinęło powikłania pod postacią przetoki cewkowo-odbytniczej, 7% zaburzenia kontynencji 3 stopnia, a 17% zwężenie szyi pęcherza moczowego. U żadnego chorego nie wystąpiło uszkodzenie odbytnicy w wyniku leczenia metodą HIFU.

Zdaniem autorów artykułu, należącego do kategorii rapid communications, HIFU wydaje się obiecującą opcją leczenia i szansą dla tych chorych na raka stercza, którzy rozwinęli miejscową wznowę po napromienianiu z pól zewnętrznych. Odsetek poważnych powikłań z metodzie HIFU jest relatywnie niższy w porównaniu z innymi rodzajami leczenia typu salvage.