Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > CME-CPD a program EU-ACME

CME-CPD a program EU-ACME

CME-CPD PTU a EBU

Sprawne funkcjonowanie systemu CME-CPD od 1 stycznia 2002 roku zapewniała dotąd ścisła współpraca Biura CME-CPD PTU z Biurem CME-CPD EBU. Od pewnego czasu współpraca ta napotyka problemy, które przejawiają się w opóźnionym przekazywaniu informacji, przedłużonym procesie akredytacji i przedłużonym czasie rejestracji nowych uczestników. Istnieje też uzasadniona obawa, że raporty za rok 2003 nie będą gotowe przed odbywającym się w czerwcu Kongresem PTU, ale zostaną przygotowane w terminie późniejszym. Problemy ze sprawnym funkcjonowaniem systemu CME-CPD spowodowane są zmianami strukturalnymi i organizacyjnymi w EBU. W marcu 2004 roku siedziba EBU została przeniesiona z Rotterdamu do Arnhem do Centrum Europejskiej Urologii (Center of European Urology). Zmiana ta jest konsekwencją strategicznego porozumienia pomiędzy EBU i EAU. Efektem tego porozumienia jest również nowy program punktacji kredytowej.

Program EU-ACME

Program EU-ACME (European Urology Accredited Medical Education) jest próbą usprawnienia działania programu ustawicznego kształcenia medycznego na poziomie ogólnoeuropejskim. EAU i EBU mają nadzieję, że stowarzyszenia urologiczne będą stopniowo przystępowały do nowego programu i, jeśli to możliwe, wprowadzały go jako swój narodowy program CME. Jak dotąd program CME-CPD nie jest obowiązkowy w Europie, ale zgodnie z ostatnim stanowiskiem UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów) zostało zadeklarowane, że program CME będzie obowiązywał lekarzy wszystkich specjalności. EAU i EBU są przekonane, że taki program powinien być rozwijany przez profesjonalną organizację. Zasady zdobywania punktów według tego programu to: jedna godzina = jeden punkt, maksimum można uzyskać 6 punktów za dzień; uczestnik powinien zgromadzić minimum 150 punktów w ciągu 5 lat (średnio 30 punktów w roku). Wszyscy aktywni członkowie EAU będą zapisani do EU-ACME bez dodatkowej opłaty. Osoby nienależące do EAU mogą zasięgnąć informacji na temat możliwości uczestnictwa w programie na stronie internetowej:

CME-CPD PTU a EU-ACME

Stowarzyszenia urologiczne są zachęcane do przystąpienia do programu EU-ACME. Na razie brak jest jasnego stanowiska, jak system CME-CPD EBU, do którego należą polscy urolodzy, ma się do nowego programu EU-ACME. Mimo obecnych trudności we współpracy z EBU Biuro CME-CPD PTU dokłada starań, aby system CME-CPD EBU PTU nadal działał bez zarzutu, zachęcając jednocześnie uczestników systemu do regularnego nadsyłania dokumentów związanych z ich aktywnością naukową. Jeśli w funkcjonowaniu systemu CME-CPD w Polsce nastąpią zmiany, wszyscy uczestnicy zostaną o nich niezwłocznie powiadomieni. Na razie Biuro CME-CPD PTU zaprasza uczestników CME-CPD na akredytowany przez EBU Kongres PTU do Krakowa i do odwiedzenia stoiska PTU.

Tabela 1
 
XXXIV Kongres Naukowy PTU jest akredytowany przez European Board of Urology

  • uczestnicy kongresu, którzy należą do systemu CME-CPD, otrzymają 10 punktów CME
  • wykładowcy, autorzy referatów, autorzy plakatów - uczestnicy systemu CME-CPD otrzymają dodatkowo 5 punktów kredytowych CPD
  • członkowie komitetu naukowego otrzymają 10 punktów kredytowych CPD
  • członkowie komitetu organizacyjnego otrzymają 5 punktów kredytowych CPD

Dodatkowo w systemie CME-CPD punktowany będzie:
  • udział w 5. Kursie Szkoły Urologii PTU, który odbędzie się 24.06.2004 r.
  • udział w kursie European School of Urology, który odbędzie się 25.06.2004 r.

Karta EBU na kongresie
Uczestnicy CME-CPD są uprzejmie proszeni o zabranie na kongres kart EBU, które będą niezbędne do automatycznego naliczania punktów CME.