Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > Kandydaci do godności Członków Honorowych PTU

Kandydaci do godności Członków Honorowych PTU

Doktor Theo M. de Reijke

Theo M. de Reijke urodził się w Amsterdamie. Jest żonaty; ma trzy córki

Po studiach medycznych, które odbył na Free University w Amsterdamie, został przyjęty na staż z urologii do Academic Medical Center w Amsterdamie. W czasie stażu aktywnie uczestniczył w organizowaniu dużego spotkania endourologicznego „na żywo”. Po ukończeniu studiów specjalizacyjnych z urologii kontynuował pracę w Academic Medical Center, gdzie zajął się tworzeniem programu endourologicznego oraz onkologicznego pod kierunkiem prof. K.H. Kurtha, kierownika Kliniki Urologii. Obaj panowie byli aktywnymi członkami grupy EORTC-GU i koordynatorami wielu badań EORTC. Dr de Reijke był przewodniczącym grupy ds. raka stercza EORTC.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego dr. T. de Reijke były badania nad mechanizmem działania BCG w leczeniu powierzchownego raka pęcherza. Zainteresowanie tym tematem zaowocowało kilkoma znaczącymi publikacjami i prezentacjami (we współpracy z dr. E.C. de Boerem, dr. D.H. J. Shamhartem i prof. dr. K-H. Kurthem) nagrodzonymi na kongresach European Association of Urology. Niedawno obronił pracę doktorską na temat: Measurable effects of immunotherapy for superficial bladder cancer.

Doktor T. de Reijke był jednym z inicjatorów powołania w Holenderskim Towarzystwie Urologicznym kilku grup nauczania - grupy ds. endo-urologii (SEEN) i grupy ds. ultrasonografii (DUST). Jego liczne inicjatywy edukacyjne były powodem nominacji na członka, a potem na przewodniczącego programu szkolenia teoretycznego, przeznaczonego dla wszystkich rezydentów holenderskich. Jest organizatorem szkolenia teoretycznego i egzaminu dla rezydentów w Holandii. Działalność na polu nauczania urologii była powodem zaproponowania doktorowi de Reijke członkostwa Komitetu Edukacji EBU oraz udziału w tworzeniu egzaminu pisemnego EBU. Sprawując tę funkcję, wprowadził egzamin EBU do programu szkoleniowego w Holandii.

Doktor Theo de Reijke uważa za szczęście możliwość współpracy z urologami europejskimi, którzy tak jak on dążyli do zorganizowania standardowego egzaminu specjalizacyjnego z urologii dla wszystkich adeptów w Europie. Doktor Reijke twierdzi, że zwłaszcza przyjaciele z Polskiego Towarzystwa Urologicznego mieli te same wizje i pierwsi wprowadzili cały egzamin EBU jako egzamin państwowy z urologii, co można uznać za przykład dla europejskiej urologii. Doktor Theo de Reijke i komitet egzaminacyjny EBU są wdzięczni PTU za pozytywny i entuzjastyczny wkład pracy w ciągu ostatnich lat, który odegrał znaczącą rolę dla rozwoju prawdziwego europejskiego egzaminu z urologii.

Doktor Theo de Reijke jest wybitnym naukowcem i entuzjastą działania na polu dydaktyki. Wielokrotnie okazał nadzwyczajną przychylność urologom w Polsce i przyjaźnie patronował dokonaniom PTU w dziedzinie edukacji. Kilkakrotnie uczestniczył jako obserwator z ramienia EBU w komisjach egzaminacyjnych w Warszawie. Zawsze służy nam wsparciem i radą. Doktora de Reijke możemy zaliczyć do grona prawdziwych przyjaciół PTU. Nadanie godności Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia jest symbolem naszego ogromnego uznania dla dr. de Reijke.