Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) > Przewlekły ból jądra - trudny problem kliniczny

Przewlekły ból jądra - trudny problem kliniczny

Oddział Urologii w Puławach
ordynator oddziału: lek. med. Tadeusz Palec
Klinika CMKP w Warszawie
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

Zespół kliniczny, któremu poświęcony jest ten artykuł, stanowi w moim przekonaniu trudny problem diagnostyczny i terapeutyczny, z którym - prędzej, czy później – zetknie się każdy urolog. Dotychczas nie udało się jednoznacznie sformułować zaleceń odnośnie postępowania w przypadku tego zespołu. Różnorodne postępowanie diagnostyczne i lecznicze obejmuje działania zachowawcze oraz niezwykle radykalne.

Rozpoznanie przewlekły ból jądra (CTP – chronic testicular pain) oznacza jedno- lub obustronny, przemijający bądź stały ból jądra, trwający przez co najmniej 3 miesiące, powodujący znaczne ograniczenie aktywności życiowej chorego i zmuszający go do szukania pomocy urologa. Zespół ten stwarza wybitnie frustrującą sytuację kliniczną, zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Według Davisa, u 25-50% chorych na CTP nie udaje się wykryć konkretnej przyczyny dolegliwości. Costabile i wsp. stwierdzili, że tylko u 1% chorych można ustalić kliniczne tło CTP, wobec którego można zastosować właściwe leczenie, najczęściej operacyjne. Skuteczność tradycyjnych, zachowawczych metod leczenia CTP ocenia się na 27-90% (!), zaś leczenia zabiegowego (epididymectomia, orchiectomia) na niespełna 50%. Ze względu na brak lub niewielką skuteczność leczenia mnoży się badania różnego rodzaju i zaleca coraz to nowe metody terapeutyczne. Nie dziwi więc fakt, że chorzy często zmieniają lekarza, poszukują innych, niekonwencjonalnych metod leczenia (akupunktura, znachorzy, energoterapeuci). Heidenreich i wsp. wykazali, że chorzy, których przyjęto do ich kliniki w celu mikrochirurgicznego odnerwienia jądra, konsultowani byli wcześniej przez 2-10 (średnio 4,5) urologów i poddani byli 6-45 (średnio 7,2) badaniom diagnostycznym. Dane te świadczą o złożoności problemu, jaki stanowi CTP.

Unaczynienie i unerwienie jądra

Naczynia krwionośne jądra biorą swój początek w miejscu, w którym pierwotnie znajduje się zawiązek jądra w życiu płodowym. Tętnica jądrowa odchodzi od aorty brzusznej i biegnie na przedniej powierzchni mięśnia lędźwiowego większego, krzyżuje moczowód od przodu, a następnie przechodzi przez kanał pachwinowy w obrębie powrózka nasiennego i dociera do jądra znajdującego się w mosznie. Tętnica jądrowa zaopatruje jądro i głowę najądrza. W obrębie jądra zespala się z dwiema mniejszymi tętnicami: tętnicą nasieniowodu, odchodzącą zazwyczaj od tętnicy biodrowej wewnętrznej oraz z tętnicą dźwigacza jądra, odchodzącą od tętnicy nabrzusznej dolnej.

Żyły odprowadzające krew z jądra towarzyszą tętnicom. Po zespoleniu z żyłami najądrza tworzą splot wiciowaty (plexus pampiniformis), będący największym składnikiem powrózka nasiennego. Ze splotu wiciowatego odchodzą dwie gałęzie żylne, z których powstaje pojedyncza żyła jądrowa. Prawa żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś lewa do żyły nerkowej lewej. Żyły jądrowe zespalają się z żyłami dźwigacza jądra, które odbierają krew z osłonek jądra. Jądro jest obficie zaopatrzone w naczynia chłonne. W obrębie powrózka biegnie 4-6 pni chłonnych, które uchodzą do węzłów lędźwiowych. Dzięki istnieniu zespoleń, chłonka z jądra spływa również do powierzchownych węzłów chłonnych pachwinowych.

Unerwienie współczulne jądra wywodzi się z segmentów rdzenia Th10-L1. Włókna nerwowe towarzyszą naczyniom krwionośnym, które wchodzą w skład powrózka nasiennego. Po przejściu przez osłonkę białawą wnikają w głąb jądra. Główną ich funkcją jest unerwienie tętnic oraz mięśni gładkich osłonki białawej jądra. Dośrodkowe włókna współczulne odbierające bodźce z nocyceptorów tworzą splot współczulny, otaczający tętnicę i żyły jądrowe. Nerwy zaopatrujące jądro pochodzą ze splotu trzewnego. Biegną dalej częściowo przez splot nerkowy i towarzyszą tętnicy jądrowej, tworząc splot jądrowy. Nerwy te prowadzą włókna czuciowe do osłonek surowiczych jądra oraz włókna współczulne i przywspółczulne zaopatrujące naczynia i mięśnie przewodu najądrza oraz nasieniowodu.

Doznania bólowe powstające w jądrze przenoszone są przez aferentne włókna somatyczne i autonomiczne, które towarzyszą naczyniom jądrowym. Włókna te wchodzą w skład nerwu biodrowo-pachwinowego oraz gałęzi płciowej nerwu płciowo-udowego. Włókna somatyczne warstwy ściennej oraz trzewnej osłonki pochwowej jądra i mięśnia dźwigacza jądra biegną w gałęzi płciowej nerwu płciowo-udowego do segmentów L1-L2. Unerwienie autonomiczne jąder dochodzi do zwojów przedkrzyżowych T10-L2, a z najądrzy osobnymi włóknami do segmentów T10-L1. Ponadto, inne włókna somatyczne unerwiające osłonkę pochwową jądra oraz skórę moszny tworzą nerwy mosznowe tylne, biegnące do segmentów S2-S3 rdzenia.

Rycina 1
Budowa anatomiczna jądra i powrózka nasiennego

Etiopatogeneza przewlekłego bólu jądra

Przyczyny CTP są mniej znane od przyczyn bólu ostrego. Swoistymi czynnikami wywołującymi CTP są:

 • zakażenie (przewlekłe zapalenie stercza, cewki moczowej),
 • nowotwory,
 • przepuklina pachwinowa,
 • niepełny skręt jądra,
 • wodniak jądra,
 • torbiel najądrza,
 • żylaki powrózka nasiennego.

Na podstawie wielu doniesień oraz praktyki klinicznej wiadomo, że przepuklina pachwinowa, wodniak jądra oraz żylaki powrózka nasiennego bardzo rzadko są przyczyną bólu jądra. Towarzyszy im raczej trudny do sprecyzowania dyskomfort w obrębie moszny.

CTP często jest skutkiem operacji, przeprowadzonej w obrębie moszny - najczęściej wazektomii. Według wielu autorów 15-30% chorych, u których przeprowadzono ten zabieg, zgłasza ból jądra o charakterze przewlekłym. Przyczyną CTP mogą być powtarzające się urazy jąder, zbyt częste samobadanie (self-palpation orchitis) przez osoby z karcynofobią oraz choroby generujące ból przeniesiony (np. kamień w środkowym lub dolnym odcinku moczowodu, zespół korzeniowy, tętniak aorty bądź tętnicy biodrowej wspólnej). W takich sytuacjach leczenie jest zazwyczaj przyczynowe. Znacznie trudniej jest leczyć chorych, u których nie udaje się znaleźć konkretnej przyczyny CTP.

Rozpoznanie

Zasadnicze znaczenie dla właściwej oceny chorych na CTP mają dokładnie zebrany wywiad choroby oraz badanie przedmiotowe. Chorzy są zwykle spięci, niespokojni i zmieszani oraz przekonani, że problem, z którym zgłaszają się do lekarza, jest wyjątkowo poważny. Na ogół zanim trafią do urologa konsultowani są przez kilku lekarzy, co utwierdza ich w przekonaniu o powadze sytuacji, zwłaszcza że oferowana im pomoc jest zwykle nieskuteczna. Przeprowadza się wiele kosztownych badań, które jedynie wyjątkowo wykazują jakieś nieprawidłowości w obrębie miednicy mniejszej, jamy brzusznej lub moszny. Costabile i wsp. u 48 mężczyzn z CTP, głównie młodych, stwierdzili, że jedynie wyniki 2 spośród 209 wykazały istotne nieprawidłowości (<1%). Uważają oni, że wykonywanie badań diagnostycznych u chorych na CTP należy ograniczyć, nie tylko w celu obniżenia kosztów, ale także w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań po badaniach. Ponadto, istotne jest zaniechanie wykonywania wielu skomplikowanych badań, by nie potęgować obaw pacjentów co do przyczyn bólu.

Aby prawidłowo zaplanować diagnostykę, konieczne jest dokładne zebranie wywiadu. Podczas rozmowy z chorym należy ustalić początek powstania dolegliwości, umiejscowienie bólu i czas jego trwania oraz okoliczności związane z jego wystąpieniem. Istotna jest ocena czynności seksualnych, występowania sytuacji stresowych oraz stanów lękowych.

Nie mniej ważne jest badanie fizykalne prącia, moszny, jąder, najądrzy, powrózków nasiennych oraz okolic pachwin i dołów biodrowych. Istotne jest również badanie palcem przez odbytnicę w celu określenia stanu stercza i odbytnicy. Zaleca się także wykonanie usg jamy brzusznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nerki i okolicę pozaotrzewnową, odpowiadającą stronie bolesnego jądra. Wskazana jest usg przezodbytnicza stercza i pęcherzyków nasiennych.

Nie można zapominać, że czasami przyczyną bólu jądra jest kamica moczowodowa, zwłaszcza środkowego odcinka. Ból jądra zazwyczaj towarzyszy kolce nerkowej, ale niekiedy ból jądra może stać się przewlekły po ustąpieniu bólu nerki, jednak w sytuacji utrzymywania się kamienia w moczowodzie. Dlatego warto wykonać przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej, pamiętając oczywiście o możliwości istnienia kamicy bezcieniowej.

Badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce CTP obejmują badanie ogólne i bakteriologiczne moczu, posiew nasienia oraz próbę Mearesa-Stameya.

W celu ostatecznego wyjaśnienia pochodzenia bólu jądra, chorego powinien skonsultować ortopeda, aby wykluczyć lub potwierdzić ortopedyczne podłoże choroby (ból przeniesiony).

Leczenie

Zachowawcze leczenie CTP obejmuje podawanie antybiotyków wraz z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, stosowanie małych dawek leków przeciwdepresyjnych, przezskórną stymulację nerwów (TENS) lub akupunkturę. Jednak skuteczność takiego leczenia ocenia się na 10-30%.

Z kolei tradycyjne leczenie operacyjne sprowadzało się często do usunięcia najądrza, pomimo braku obiektywnych przesłanek świadczących o patologii w jego obrębie. Jeśli takie postępowanie nie przynosiło spodziewanych efektów, urolodzy często uciekali się do usunięcia jądra. Jednak odsetek powodzeń leczenia tego rodzaju wynosił tylko 40-70%.

Wobec tego rozpoczęto poszukiwanie skuteczniejszych metod leczenia przewlekłego idiopatycznego bólu jądra. Jedną z nich jest propagowane przez niektórych urologów (Vest, Choa, Swami, Heidenreich) mikrochirurgiczne odnerwienie jądra. Doniesienia o największym doświadczeniu w stosowaniu tej metody opublikowali dwaj niemieccy urolodzy - Heidenreich i Olbert. Zastosowali ją u 35 chorych, uzyskując powodzenie u 34 (96%) z nich.
Leczenie tą metodą ma charakter leczenia objawowego, jednak wobec braku uchwytnej przyczyny bólu pozostanie ono w najbliższych latach jedynym tak wysoce skutecznym sposobem postępowania umożliwiającym zachowanie jądra.

Technika mikrochirurgicznego odnerwienia jądra

Przed operacją wykonuje się blokadę powrózka nasiennego (10 ml lignokainy i 40 mg metyloprednizolonu) – ustąpienie bólu jądra przekonuje, że odnerwienie jądra będzie skuteczne. Operację wykonuje się z cięcia nad kanałem pachwinowym. Po uwolnieniu powrózka nasiennego rozpoczyna się preparowanie jego struktur. Na wstępie oddziela się nasieniowód z towarzyszącą mu tętnicą. Podobnie postępuje się z włóknami mięśnia dźwigacza jądra. Następnie, z pomocą szkieł powiększających lub mikroskopu operacyjnego, należy zidentyfikować i wypreparować tętnicę jądrową.

Fotografia 1
Stan po wypreparowaniu poszczególnych struktur powrózka nasiennego.

Czynność tę ułatwia zastosowanie środków powodujących rozszerzenie naczyń (np. lignokainy lub papaweryny). Po wypreparowaniu tętnicy jądrowej przecina się kolejno wszystkie struktury powrózka nasiennego, z wyjątkiem nasieniowodu, tętnicy jądrowej oraz 1-2 naczyń chłonnych. Do zniszczenia tych elementów wykorzystuje się diatermię bipolarną. Ponadto, stosując tę diatermię, niszczy się przydankę tętnicy jądrowej na długości 2-3 cm, co skutkuje uszkodzeniem włókien współczulnych oplatających tętnicę. Przecięcie mięśnia dźwigacza jądra powoduje zniszczenie włókien gałęzi płciowej nerwu płciowo-udowego.

Fotografia 2
Stan po mikrochirurgicznym oderwaniu jądra. Oszczędzono nasieniowód, tętnicę jądrową oraz naczynia chłonne.
Algorytm postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w CTP wg Heidenreicha RYSUNEK

Literatura

 1. Campbell’s Urology – 2003
 2. Bochenek, Reicher: Anatomia prawidłowa człowieka
 3. Zieliński Leńko: Urologia
 4. Thüroff: Diagnostyka różnicowa w urologii
 5. Heidenreich A., Olbert P., Engelmann U.H.: Microsurgical testicular spermatic cord denervation as therapy of chronic testicular pain – Urologe A 2002; 41(3); 277-281
 6. Heidenreich A., Olbert P., Engelmann U.H.: Management of chronic testalgia by microsurgical testicular denervation – Eur Urol 2002; 41(4); 392-397
 7. Heidenreich A., Zumbe J., Martinez F., Grozinger K., Engelmann U.H.: Microsurgical testicular denervation as therapy option in chronic testalgia – Urologe A 1997; 36(2); 177-180
 8. Lopez Laur J.D., Chiapetta Menendez J.: Chronic orchialgia. A diagosis and therapeutic hypothesis – Actas Urol Esp 1997; 21(8); 770-772
 9. Baum N., Defidio L.: Chronic testicular pain. A workup and treatment guide for the primary care physician – Postgrad Med 1995; 98(4); 151-153, 156-158
 10. Yamamoto M., Hibi H., Katsuno S., Miyake K.: Management of chronic orchialgia of unknown etiology – Int J Urol 1995; 2(1); 47-49
 11. Brooks J.D., Moore R.G., Kavoussi L.R.: Laparoscopic management of testicular pain after embolotherapy of varicocele – J Endourol 1994; 8(5); 361-363
 12. Hayden L.J.: Chronic testicular pain – Aust Fam Physician 1993; 22(8); 1357-1359, 1362, 1365
 13. Choa R.G., Swami K.S.: Testicular denervation. A new surgical procedure for intractable testicular pain – Br J Urol 1992; 70(4); 417-419
 14. Nangia A.K., Myles J.L., Thomas A.J.: Vasectomy reversal for the post-vasectomy pain syndrome: a clinical and histological avaluation – J Urol 2000; 164(6); 1939-1942
 15. Lau M.W., Taylor P.M., Payne S.R.: The indications for scrotal ultrasound – Br J Radiol 1999; 72(861); 833-837
 16. Ahmed I., Rasheed S., White C., Shaikh N.A.: The incidence of post-vasectomy chronic testicular pain and role of nerve stripping of spermatic cord in its management – Br J Urol 1997; 79(2); 269-270
 17. McMahon A.J., Buckley J., Taylor A., Lloyd S.N., Deane R.F., Kirk D.: Chronic testicular pain following vasectomy – Br J Urol 1992; 69(2); 188-191
 18. Costabile R.A., Hahn M., McLeod D.G.: Chronic orchialgia in the pain prone patient: the clinical perspective – J Urol 1991; 146(6); 1571-1574
 19. Duchek M., Bergh A., Oberg L.: Painful testicular lithiasis – Scand J Nephrol 1991; 138; 231-233
 20. Davis B.E., Noble M.J., Weigel J.W., Foret J.D., Mebust W.K.: Analysis and management of chronic testicular pain – J Urol 1990; 143(5); 936-939
 21. Ribe N., Manasia P., Sarquella J., Grimaldi S., Pomerol J.M.: Clinical follow-up after subinguinal varicocele ligation to treat pain – Arch Ital Urol Androl 2002; 74(2); 51-53
 22. Van Haarst E.P., Andel G.V., Taconis W.K.: Value of diagnostic ultrasound in patients with chronic scrotal pain and normal findings on clinical examination – Urology 1999; 54: 1068-1072
 23. Comiter C.V., Benson C.J., Capellouto C.C.: Nonpalpable intratesticular masses detected sonographically – J Urol 1995; 154: 1367-1369
 24. Cadeddu J.A., Bishoff J.T., Chan D.Y., Moore R.G., Jarrett T.W.: Laparoscopic testicular denervation for chronic orchialgia – J Urol 1999; 162: 733-736
 25. Levine L.A., Matkou T.G., Lubenow T.R.: Microsurgical denervation of the spermatic cord. A surgical alternative treatment for chronic orchialgia – J Urol 1996; 155: 1005-1007

Materiały wykorzystane w pracy użyte za wiedzą i zgodą prof. Axla Heidenreicha.komentarze

Rignall <sang.rignall@gmail.com> sobota, 12 września 2020, godzina 0231
Hello, I was just looking at your website przeglad-urologiczny.pl over and thought I would message you on your contact form and offer some help. I really like your site but I noticed you weren’t getting a lot of traffic and your Alexa ranking isn’t as strong as it could be. https://amazingwebtraffic.xyz Fortunately, I may have an answer for you. I can get you 1,000’s of visitors looking at przeglad-urologiczny.pl ready to buy your product, service or sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solutions that actually works. I can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your specific market. The Internet is vast but you don’t have to spend huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 10,000 highly targeted visitors directly to your website for as little as $49.00 for a 30 day trial run. It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to being exciting, it works!! If you would like to talk personlly or have any questions please stop by and chat with me on my website. Thank you, Amazing Web Traffic https://amazingwebtraffic.xyz
Adams <bob@qualitytrafficservices.com> sobota, 12 września 2020, godzina 0232
Hi, hope I'm not disturbing you. I was visiting przeglad-urologiczny.pl and thought I'd drop you a quick message. I really thought your site was great but like everyone else I'm sure you could use more visitors. Not Just Visitors, but real humans that spend time on your site. I'd like to urge you to visit: https://qualitytrafficservices.xyz Our newtwork provides over 25 Million Unique Visitors a day generating between 50 to 80 Million ad impressions each day. We have dozens of affordable packages to test out our services High quality - Niche Targeted - Geo Targeted. If you would like to talk personlly or have any questions please stop by and chat with me on my website. Best Regards, Quality Traffic Services https://qualitytrafficservices.xyz ‪(928) 288-2213 To be placed on our do not contact list please email remove@qualitytrafficservices.xyz with your domain name.
Sancho <sancho.emma@msn.com> piątek, 9 października 2020, godzina 1042
I really love all the great effort you put into przeglad-urologiczny.pl. I promised one of my mentors that I pass this secret along. I have something very special that only you can know it. Intriguing right? Don't worry it will not take a lot of your time but don't ignore it because it was really hard for me to find. See what belongs to you. https://fasttrafficsolutions.xyz Regards, https://fasttrafficsolutions.xyz
Roman <bob@qualitytrafficservices.com> piątek, 13 listopada 2020, godzina 1142
Hi, hope I'm not disturbing you. I was visiting przeglad-urologiczny.pl and thought I'd drop you a quick message. I really thought your site was great but like everyone else I'm sure you could use more visitors. Not Just Visitors, but real humans that spend time on your site. I'd like to urge you to visit: https://qualitytrafficservices.com Our newtwork provides over 25 Million Unique Visitors a day generating between 50 to 80 Million ad impressions each day. We have dozens of affordable packages to test out our services High quality - Niche Targeted - Geo Targeted. If you would like to talk personlly or have any questions please stop by and chat with me on my website. Best Regards, Quality Traffic Services https://qualitytrafficservices.com ‪(928) 288-2213 To be placed on our do not contact list please email remove@qualitytrafficservices.xyz with your domain name.
Kellaway <firstlookaidm@gmail.com> czwartek, 14 października 2021, godzina 1518
I need to promote the above videos on your website. Let me know your quote for the same. Please watch the videos and see it is okay for you to add the same on your site. https://youtu.be/-qJWb-Vtbhs https://youtu.be/wveq63n0ZBk https://youtu.be/k4Ud_OQJtwE https://youtu.be/sZSd5EJdcSY https://youtu.be/tHRu7Ch8IvA https://youtu.be/2hVi2Kl5ej0 https://youtu.be/QI6ey9ra3kY https://youtu.be/scBf5QrC9Ew https://youtu.be/dS8x6xhmOkQ https://youtu.be/uPWB6yx0cbU https://youtu.be/MHZobDxdpuM Thanks, Vani
Brodzky <firstlookaidm@gmail.com> piątek, 15 października 2021, godzina 0854
Hi there, I need to promote the above videos on your website. Let me know your quote for the same. Please watch the videos and see it is okay for you to add the same on your site. https://youtu.be/A4XQ9WyKC0c https://youtu.be/XPOpPDgrjvA https://youtu.be/eeBpJlJrVZg https://youtu.be/n8RZyS9mcyY https://youtu.be/bQSw9Qt5HuQ https://youtu.be/2hVi2Kl5ej0 https://youtu.be/2hVi2Kl5ej0 https://youtu.be/rGw2_9trxqo https://youtu.be/h2AxhGYXMng https://youtu.be/sZkjyXFvrfA Thanks, https://www.youtube.com/channel/UCXP3bY7BbMt1pXK0tPp8G4Q
Bernier <firstlookaidm@gmail.com> piątek, 15 października 2021, godzina 1428
Hi there, I need to promote the above video on your website. Let me know your quote for the same. Please watch the video and see it is okay for you to add the same on your site. Cool. https://youtu.be/cHNxEqipMJA Thank you.
Wilfred <firstlookaidm@gmail.com> niedziela, 17 października 2021, godzina 1330
Hi there, I need to promote the above video on your website. Let me know your quote for the same. Please watch the video and see it is okay for you to add the same on your site. Cool. https://youtu.be/cHNxEqipMJA Thank you.
Valenzuela <jc.valenzuela80@msn.com> poniedziałek, 18 października 2021, godzina 1001
Hi there, We want to promote these videos on your site. Please watch them to see if it's suitable and let us know the quote. https://youtu.be/rkdLtHpWFV0 https://youtu.be/BxU219CCyWk https://youtu.be/cHNxEqipMJA https://youtu.be/tHRu7Ch8IvA https://youtu.be/ZiVRTbE_hNM https://youtu.be/ZtO0kftwgLs https://youtu.be/7Xm0rEMk57I https://youtu.be/MgO_Gt8x778 https://youtu.be/Wawd4Zh5RRw https://youtu.be/sZSd5EJdcSY https://youtu.be/nB09H9gXSOk https://youtu.be/Yh4tXV0rIT4 https://youtu.be/W78KRyxn1kE https://youtu.be/h2AxhGYXMng https://youtu.be/e0Qpp6PlaNA https://youtu.be/SibguLXTYWc https://youtu.be/E9hv3CpkEZ8 https://youtu.be/StK7BFbUMto https://youtu.be/GC84kqd65jg https://youtu.be/9GKub7huxeQ https://youtu.be/0Nqof-eNr3Y https://youtu.be/bqhLEJgZO0A https://youtu.be/sZkjyXFvrfA Thanks
Shanmugam <firstlookaidm@gmail.com> środa, 20 października 2021, godzina 1723
Can you promote these videos on your website? Let me know your quote for this and how many days you can promote it. Please watch these videos fully to see if they are suitable for promotion: https://youtu.be/S3C7kiCwMnE https://www.youtube.com/watch?v=yWmi2CbI6Jc https://youtu.be/rkdLtHpWFV0 https://www.youtube.com/watch?v=d3nnehOJg3Y https://youtu.be/BxU219CCyWk https://www.youtube.com/watch?v=hhqrQ3URCZQ https://youtu.be/NDKcR2G97Cw https://www.youtube.com/watch?v=OaBQUoDrbY8 https://youtu.be/cHNxEqipMJA https://www.youtube.com/watch?v=o3RjGr8-2Oo https://youtu.be/ZiVRTbE_hNM https://www.youtube.com/watch?v=BkSeOmm6VXA https://youtu.be/ZtO0kftwgLs
Shanmugam <firstlookaidm@gmail.com> środa, 20 października 2021, godzina 1800
Can you promote these videos on your website? Let me know your quote for this and how many days you can promote it. Please watch these videos fully to see if they are suitable for promotion: https://youtu.be/S3C7kiCwMnE https://www.youtube.com/watch?v=yWmi2CbI6Jc https://youtu.be/rkdLtHpWFV0 https://www.youtube.com/watch?v=d3nnehOJg3Y https://youtu.be/BxU219CCyWk https://www.youtube.com/watch?v=hhqrQ3URCZQ https://youtu.be/NDKcR2G97Cw https://www.youtube.com/watch?v=OaBQUoDrbY8 https://youtu.be/cHNxEqipMJA https://www.youtube.com/watch?v=o3RjGr8-2Oo https://youtu.be/ZiVRTbE_hNM https://www.youtube.com/watch?v=BkSeOmm6VXA https://youtu.be/ZtO0kftwgLs
Shanmugam <firstlookaidm@gmail.com> czwartek, 21 października 2021, godzina 0446
Can you promote these videos on your website? Let me know your quote for this and how many days you can promote it. Please watch these videos fully to see if they are suitable for promotion: https://youtu.be/S3C7kiCwMnE https://www.youtube.com/watch?v=yWmi2CbI6Jc https://youtu.be/rkdLtHpWFV0 https://www.youtube.com/watch?v=d3nnehOJg3Y https://youtu.be/BxU219CCyWk https://www.youtube.com/watch?v=hhqrQ3URCZQ https://youtu.be/NDKcR2G97Cw https://www.youtube.com/watch?v=OaBQUoDrbY8 https://youtu.be/cHNxEqipMJA https://www.youtube.com/watch?v=o3RjGr8-2Oo https://youtu.be/ZiVRTbE_hNM https://www.youtube.com/watch?v=BkSeOmm6VXA https://youtu.be/ZtO0kftwgLs
Andronicus <andronicus.angeles@outlook.com> wtorek, 9 listopada 2021, godzina 1822
https://marketinglegend.tube/welcometofuture
Peeples <jolene.peeples@gmail.com> sobota, 13 listopada 2021, godzina 1817
https://marketinglegend.tube/site
Utz <utz.federico@gmail.com> poniedziałek, 15 listopada 2021, godzina 0703
https://marketinglegend.tube/gibsonsite Let's talk marketing: +44 121 663 6844
Purnell <purnell.lincoln@hotmail.com> poniedziałek, 15 listopada 2021, godzina 2147
https://marketinglegend.tube/talks
Legend <tardent.karla@outlook.com> środa, 24 listopada 2021, godzina 1055
You have an awesome website. Can we connect on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/srinidhiranganathan/
Books <pascal.mac@googlemail.com> piątek, 26 listopada 2021, godzina 1726
https://www.bookspotz.com
Growth Promoter <middleton.mindy@gmail.com> sobota, 27 listopada 2021, godzina 1725
https://marketinglegend.tube/canyoupromote Yes the above one.
Growth Promoter <jayson.weldon@outlook.com> poniedziałek, 29 listopada 2021, godzina 1627
Hello there, This is Aera Robot - the world's first digital marketing robot now doing viral marketing for Digital Marketing Legend "Srinidhi Ranganathan". Please don't reply to this email. This is an automated email. Visit https://www.digitalmarketingsrinidhi.com https://www.udemy.com/user/srinidhi-ranganathan/ is the profile of my boss and creator. Currently, he is the No.1 ranked instructor in India on udemy with the highest fan base. Also, he has 400+ affiliate marketers working for him to promote any product/software/app. I head the affiliate network via automation..Let's see how we can help each other. Need a promotion, consulting, training on building marketing robots or collaboration? You are most welcome.. Thanks, Aera 2.0 Reach Legend Srinidhi at +91-9900466688 Srinidhi Ranganathan, India's No.1 Ranked Udemy Instructor & Growth-Hacker | Trained over 10 Million Students on 80+ Online Course Portals | https://www.udemy.com/user/srinidhi-ranganathan/ Find Legend on YT - https://www.youtube.com/channel/UCXP3bY7BbMt1pXK0tPp8G4Q Find Legend on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/srinidhiranganathan/ Legend is leading 400+ Affiliate Marketers to bring in the traffic, sales and money for massive growth. Find a few of these profiles here. I head the network via automation and Artificial Intelligence: https://www.udemy.com/user/firstlookai/ https://www.udemy.com/user/saranya-srinidhi/ https://www.udemy.com/user/saimanoj-7/ https://www.udemy.com/user/sowmya-1134/ https://www.udemy.com/user/vindhya-ar-2/ https://www.udemy.com/user/stefi-23/ https://www.udemy.com/user/pacha-ravi/
Corkill <corkill.rueben@gmail.com> czwartek, 2 grudnia 2021, godzina 1320
Can you promote these videos on your site? https://youtu.be/Z3rf5_k_Ag0 https://youtu.be/x8cBATc5zAc https://youtu.be/tHRu7Ch8IvA https://youtu.be/2hVi2Kl5ej0 https://youtu.be/SibguLXTYWc https://youtu.be/sX13FdcykDo https://youtu.be/_4wUpzOZo48 https://youtu.be/7Xm0rEMk57I https://youtu.be/eeBpJlJrVZg https://youtu.be/9_ZCiPKKrVA https://youtu.be/PYT3dYXaW2Q https://youtu.be/ZiVRTbE_hNM https://youtu.be/vEqcdwLC_Og https://youtu.be/o-n8JXC6IQU https://youtu.be/Fdy4YBzmg3E https://youtu.be/kIcBBafwdb0
Southerland <southerland.lane@googlemail.com> czwartek, 16 grudnia 2021, godzina 1429
Hello team, You have an awesome website. It’s really great. One of my mentors I studied AI-Powered Digital Marketing - named “Srinidhi Ranganathan” recommended these video playlists to me that helped in bringing viral traffic to my website, landing page, eBook, video, social media pages and mobile app. I used the AI techniques taught in his videos to create SEO-optimized AI content, bring a ton of traffic, visitors and sales and conversions to all my channels. I am also recommending and sharing them with you. Hope it will prove to be very helpful to skyrocket your website marketing. You’ll thank me later after implementing this secretive stuff. Happy New Year 2022 in advance. 11 Hours Artificial Intelligence-Powered Free Digital Marketing Course: https://www.youtube.com/watch?v=-qJWb-Vtbhs&list=PL7iVMyVUvArY1j1v7j0b2JTGWPrpmoHyV&index=1&t=16200s Part 1 Practical Tutorial on Digital Marketing: https://www.youtube.com/watch?v=Uw_Mk99eSIM&list=PL7iVMyVUvArY1j1v7j0b2JTGWPrpmoHyV&index=1 Part 2: Practical Tutorial on Digital Marketing: https://www.youtube.com/watch?v=uPWB6yx0cbU&list=PL7iVMyVUvArY1j1v7j0b2JTGWPrpmoHyV&index=2&t=5504s Part 3: Digital Marketing using powerful cloud computers for the first time in the world: https://www.youtube.com/watch?v=dhHNjMhq764&list=PL7iVMyVUvArY1j1v7j0b2JTGWPrpmoHyV&index=4 Part 4: Digital Marketing using powerful cloud computers for the first time in the world: https://www.youtube.com/watch?v=qvKHiaTgkf4&list=PL7iVMyVUvArY1j1v7j0b2JTGWPrpmoHyV&index=5 Part 5: Write eBooks in minutes with AI: https://www.youtube.com/watch?v=MHZobDxdpuM&list=PL7iVMyVUvArY1j1v7j0b2JTGWPrpmoHyV&index=12&t=5s Part 6: Complete Affiliate Marketing Course: https://www.youtube.com/watch?v=QI6ey9ra3kY&list=PL7iVMyVUvArY1j1v7j0b2JTGWPrpmoHyV&index=3&t=1101s Thank you.
Brogan <brogan.robbie34@hotmail.com> poniedziałek, 27 grudnia 2021, godzina 1912
This is an amazing game video. Watch now and be mind-blown: https://youtu.be/lokPTm64OAE
St Leon <stleon.crystle8@gmail.com> środa, 12 stycznia 2022, godzina 0630
You have a really great and superb website. Let's connect: https://youtu.be/e2gjMwFwaeU
Corones <corones.michell61@outlook.com> sobota, 15 stycznia 2022, godzina 0818
Turn Text to NFT Art in minutes: https://youtu.be/s87FWtU6phw
Granados <hellen.granados@gmail.com> wtorek, 18 stycznia 2022, godzina 2123
You have a really great website. Let's connect: https://youtu.be/wveq63n0ZBk
Becker <becker.michal56@hotmail.com> czwartek, 20 stycznia 2022, godzina 0849
You have a nice website. Let's connect: https://www.youtube.com/watch?v=rcpD-y_1yFo&list=PLT7sxXigVU1DPCZxuMKGBMl81zoR4QBld&index=1
Rife <birgit.rife@yahoo.com> czwartek, 20 stycznia 2022, godzina 0858
You have a nice website. Let's connect: https://www.youtube.com/watch?v=_h4fuK1Z6Ik&list=PLT7sxXigVU1DPCZxuMKGBMl81zoR4QBld&index=3
Sheean <sheean.arden83@yahoo.com> czwartek, 20 stycznia 2022, godzina 0907
You have a nice website. Let's connect: https://www.youtube.com/watch?v=YQsh-NtpCck&list=PLT7sxXigVU1DPCZxuMKGBMl81zoR4QBld&index=2
Waddell <eric.waddell29@yahoo.com> czwartek, 20 stycznia 2022, godzina 1719
You have a nice website. Let's connect: https://www.youtube.com/watch?v=rcpD-y_1yFo&list=PLT7sxXigVU1DPCZxuMKGBMl81zoR4QBld&index=1
Metts <jamel.metts@gmail.com> piątek, 21 stycznia 2022, godzina 1537
This needs to be promoted: https://youtu.be/-qJWb-Vtbhs
Bischof <myles.bischof@gmail.com> niedziela, 23 stycznia 2022, godzina 1505
Did you know? With AI, you can write ebooks in minutes. https://youtu.be/MHZobDxdpuM
Fryett <alicia.fryett@gmail.com> środa, 23 marca 2022, godzina 1222
https://marketinglegend.tube
Billson <danielle.billson@gmail.com> środa, 30 marca 2022, godzina 1520
https://youtu.be/vfjMOLOQQn4
Dutcher <dwain.dutcher@gmail.com> sobota, 9 kwietnia 2022, godzina 0228
https://youtu.be/H59WjbUoDNQ
Jenkins <jenkins.homer12@gmail.com> środa, 13 kwietnia 2022, godzina 1510
https://youtu.be/IhKwFdKE1-o https://youtu.be/yawGzfa2ubM https://youtu.be/gzXnr3dh2mI https://youtu.be/T5pOmzavoOQ https://youtu.be/8ypZ-rP3e7c https://youtu.be/JiFzQAJ_uH8 https://youtu.be/SoN6eDqEyJw https://youtu.be/yxHPtMZiJcc https://youtu.be/F-XaRKhdA90 https://youtu.be/oe_iBOU-rU8 https://youtu.be/wcIxZNMyjlw
Boniwell <boniwell.vanessa@gmail.com> piątek, 22 kwietnia 2022, godzina 1923
https://youtu.be/9XPBs57I3ys
Moeller <emanuel.moeller@gmail.com> niedziela, 19 czerwca 2022, godzina 0838
https://youtu.be/AwANq5zhJiU
Leist <katrin.leist@gmail.com> poniedziałek, 27 czerwca 2022, godzina 1314
https://youtu.be/yoJcP3J86O0
Thaxton <thaxton.kayleigh@gmail.com> piątek, 12 sierpnia 2022, godzina 1733
https://www.youtube.com/watch?v=fcPzmsHNoeY&list=PL7iVMyVUvAra5Ij3f8ABX9XJZUrL98B7-&index=4
Tinline <helene.tinline@msn.com> czwartek, 18 sierpnia 2022, godzina 1207
https://youtu.be/-qJWb-Vtbhs
Swadling <brianne.swadling@gmail.com> sobota, 20 sierpnia 2022, godzina 0838
https://youtu.be/FqsQLO-3h_k
Murr <murr.winston@gmail.com> środa, 31 sierpnia 2022, godzina 1423
Hello there, I'll be honest I didn't lose my Keys. But now that I've got your attention, you could just keep reading. Did you know this? Digital Marketing Legend has launched 100's of free courses that can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=auoN5MhIMy0&feature=youtu.be&ab_channel=SrinidhiRanganathan Also, find out the real secret behind Legend's success here: https://www.youtube.com/watch?v=o-n8JXC6IQU&ab_channel=SrinidhiRanganathan Don't forget to subscribe to the channel to stay updated regarding the launch. Cheers.. Best wishes..
Wrixon <sunny.wrixon58@msn.com> środa, 7 września 2022, godzina 1714
https://youtu.be/-qJWb-Vtbhs
Barlow <barlow.karolin@msn.com> czwartek, 10 listopada 2022, godzina 1623
https://www.youtube.com/watch?v=PVs2ZYrlSQE
Applegate <torri.applegate19@gmail.com> wtorek, 15 listopada 2022, godzina 0930
https://www.youtube.com/watch?v=78hX9urCUHI&list=PL2sXhGBiEE3SyC-7c8YrUOVuXZ_HV37uz&index=2&ab_channel=DigitalMarketingLegendShorts
Brummitt <jeanette.brummitt85@googlemail.com> piątek, 18 listopada 2022, godzina 0752
Hello there, They call me "Digital Marketing Legend" - Srinidhi Ranganathan. I offer digital marketing online consulting services to skyrocket your brand to high-growth via secretive tools and software. Currently I am the No.1 Udemy trainer in India having over 900,000+ fans learning under me. I get a sale for my courses every minute on Udemy. Let's connect on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/srinidhiranganathan/ I have used 20,000+ Automation in Digital Marketing Tools that can put a ding in the marketing universe. Here is my Udemy profile link: https://www.udemy.com/user/srinidhi-ranganathan/ I also have 2000+ affiliate marketers working for me and they are ready to promote any brand, product or service - including yours. If you are interested let's discuss regarding a long-term business association or synergy. I am also currently working on research papers for the below futuristic tech that will arrive in the next 50-100 years: 1) Autonomous Self-Thinking Scientific Computers 2) Personal Teleportation through Photons 3) Rise of Thought-to-Text and Dream Recognition Machines 4) Memory Regeneration with Nanobots 5) Birth of Hyper-Reality 6) Virtual Robo-Babies 7) Space-Tourism for the Wealthy 8) Mini-Flying Cities, Creation and Expansion using Maglev Technology 9) Self-Driving Flying Cars 10) Holographic Pets 11) Space-Probes (Stellar Light-Travelling Machines) 12) Virtual Digital Humans (Mind-Clones) 13) Computer-Like Lifeforms 14) Decentralised Artificial Intelligence (AI) Technologies 15) Mind-Revealing Technology 16) Cyborgs at the Workplace 17) Invisible Food 18) Temperature-Adaptable Smart Wearable Clothing 19) Holodeck-style Underwater Starship Homes 20) Yottabyte Storage Tech for Unimaginable Cloud Data Storage 21) Atmospheric Water Generation Secrets (2022-2050) By the way, this email has been sent by an automated AI assistant of mine with a no-reply inbox. Please do not reply. Instead, connect with on LinkedIn. Ping me there. Let's talk if you are interested in my services. https://www.linkedin.com/in/srinidhiranganathan/ Best, Srinidhi
Quinton <michelle.quinton@gmail.com> niedziela, 25 grudnia 2022, godzina 0548
Hi there, Merry Christmas. Welcome to the RoboAuthor Series - the complete automation series for your content writing efforts with the power of AI virtual writing robots. It's time to enroll now to change the world of writing forever. RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 1 - https://www.udemy.com/course/roboauthor-content-writing-automation-2019-part-1/?couponCode=CHRISTMASOFFERNOW RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 2 - https://www.udemy.com/course/roboauthor-content-writing-automation-2020-part-2/?referralCode=E2F78022F94F64FC7E0B RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 3 - https://www.udemy.com/course/roboauthor-content-writing-automation-2020-part-3/?referralCode=4C9EE405226726090B1E RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 4 - https://www.udemy.com/course/roboauthor-content-writing-automation-2020-part-4/?referralCode=B009F2BAC27FBE5E5D5B RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 5 - https://www.udemy.com/course/roboauthor-content-writing-automation-2020-part-5/?referralCode=3C691367CAAFEBD07F55 RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 6 - https://www.udemy.com/course/artificial-intelligence-content-creation-tools-2019/?referralCode=5274F24014A356E63482 RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 7 - https://www.udemy.com/course/high-speed-blogging-using-wordpress-a-practical-guide/?referralCode=2CD3F9F1C80A417F5477 RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 8 - https://www.udemy.com/course/content-curation-tools-for-viral-reach/?referralCode=DDE44485E38AFE3F62B6 RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 9 - https://www.udemy.com/course/ebook-marketing-certification-for-authors/?referralCode=CE092F2FA494583E7807 RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 10 - https://www.udemy.com/course/viral-content-buzz-boost-your-blog-traffic-by-500/?referralCode=6C374E9A12058FBE94E6 RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 11 - https://www.udemy.com/course/make-money-writing-your-ultimate-guide-to-earn-as-a-writer/?referralCode=8F2287456347CA8ED1D5 RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 12 - https://www.udemy.com/course/powerful-proofreading-tools-for-aspiring-writers/?referralCode=0D0F59A2C27FC0DA13AC RoboAuthor: Content Writing Automation 2022 - Part 13 - https://www.udemy.com/course/roboauthor-content-writing-automation-part-13/?referralCode=1A39DDB4D3C86C6B84FD Thanks, An AI Enthusiast
Son <son.nina88@gmail.com> czwartek, 29 grudnia 2022, godzina 1107
Hello, I am getting in touch with your website in Marketing Agencies to see if you would be interested in our tool: https://bit.ly/AD-creative , it's like Canva but our Artificial Intelligence do most of the work for you. So you can generate beautiful creatives, optimized for better click-through-rates and conversions without increasing your workload. If this is something that can interest you or your team, it has 7 days free trial. Let me know if you have any questions, Best regards, Nina
Visconti <visconti.georgina@gmail.com> piątek, 30 grudnia 2022, godzina 0459
Have you seen this wonder? World's First Article Writer that Writes Millions of Articles in Minutes https://youtu.be/wveq63n0ZBk World's First One-Click Blog Generator https://youtube.com/watch?v=QpNfS3RS8gI?feature=share
Eager <oranggespprt@gmail.com> poniedziałek, 9 stycznia 2023, godzina 0920
https://youtu.be/3DHq8sV2tOA
Bracewell <eduardo.bracewell34@googlemail.com> wtorek, 10 stycznia 2023, godzina 0716
https://youtu.be/dJ-4pRvD0yc
Boyd <batix31899@minterp.com> poniedziałek, 23 stycznia 2023, godzina 1358
Free 1000's of digital marketing courses here - https://bookspotz.com/
Benjafield <batix31899@minterp.com> środa, 25 stycznia 2023, godzina 1538
You can Find Free digital marketing courses here - https://docdro.id/jrDxc3l
Michelides <latosha.michelides@outlook.com> niedziela, 5 lutego 2023, godzina 1040
Hi i see that you do a lot of SEO for yourself and your clients, here is a great new software that takes all the guess work out, https://ShineRanker.harveysmarketing.net thanks Harvey
Pape <jenny.pape@yahoo.com> środa, 15 marca 2023, godzina 1242
Go Viral on Udemy and Grow Your Coaching Business! #Udemy https://youtu.be/1c6LlYDnU1o
Sells <sells.bettina@googlemail.com> piątek, 7 kwietnia 2023, godzina 1707
Hlo Business Owner I found your website on 10th page in google due to lack of content on your website. https://youtube.com/shorts/opfwfcnAmeA?feature=share Hope this video helps you..
Mooring <mooring.ali@hotmail.com> sobota, 15 kwietnia 2023, godzina 2121
I will do 400 contextual dofollow white hat high da seo backlinks for google ranking for 5$. https://bit.ly/seoservice02
Taylor <arlette.gagai83@msn.com> czwartek, 5 października 2023, godzina 1057
I will do white hat contextual link building website high quality SEO backlinks for 20$ Link : https://linktr.ee/businessolutionz
Taylor <marroquin.rubin71@gmail.com> piątek, 6 października 2023, godzina 0645
verified fiverr seo service from 5$.. I will build 500 high authority dofollow seo backlinks for google top ranking for 5$ : https://tinyurl.com/a77h723f I will write 4 posts of 500 words or 2 blogs of 1000 words SEO optimized for 10$ : https://tinyurl.com/29um728t I will embed your google map in 3000 web20 high da blogs best for local SEO for 10$ : https://tinyurl.com/kbvte8u3 I will do white hat contextual link building website high quality SEO backlinks fro 30$ : https://tinyurl.com/yny9tzsz I will catapult your google rankings with my seo authority links for 20$ : https://tinyurl.com/mr2mxn7w I will improve SEO positioning with permanent google stacks stacking for 100$ : https://tinyurl.com/2p8hj9f3 I will offer SEO backlinks contextual via pro link building service for 100$ : https://tinyurl.com/3ber9z7k I will provide high da backlinks dofollow via expert SEO guest post for 100$ : https://tinyurl.com/nbbctsxy I will write an SEO landing page as your copywriter for 100$ : https://tinyurl.com/363ydkfp PS : I helped 1500+ website to rank 1st page on google with these service. They will do do heavy lifting for you... for free email marketing service : https://linktr.ee/businessolutionz
Taylor <kennith.kovar@gmail.com> piątek, 6 października 2023, godzina 0646
fiverr verified social media marketing service from 30$ I will be your social media marketing manager for 200$ : https://tinyurl.com/v63fw9db I will be your social media marketing manager and content creator for 40$ : https://tinyurl.com/y4w8wewc I will be your social media marketing manager and content creator for 20$ : https://tinyurl.com/5ame83px I will be help your develop your social media marketing ,SEO expert for 20$ : https://tinyurl.com/myeeyjmf I will be your social media marketing manager and content creator for 20$ : https://tinyurl.com/b8myzshx for free email marketing service : https://linktr.ee/businessolutionz
Canning <jayson.canning31@gmail.com> piątek, 1 grudnia 2023, godzina 0237
https://gimmefreedom.com/stack56967668#aff=Smoovay23
Pinner <pinner.hulda@outlook.com> sobota, 2 grudnia 2023, godzina 1055
I will do website seo service to help improve organic traffic. Digital Marketer with 15 Years of SEO and PPC Experience Digital Marketing Expert with 15 years of SEO and Paid Search Experience. +100% Positive Feedback with 21,500 Reviews +Google Analytics, Bing Ads, and Google Ads +Multiple SEO Certifications +Excellent Customer Service +Based in the United States +Fast Service Options +Local Fiverr Community Leader. Contact me Here : https://bit.ly/seoserviceproo
Cairns <cairns.aimee@msn.com> niedziela, 3 grudnia 2023, godzina 0906
I will create high quality SEO contextual backlinks with white hat link building 250 Contextual SEO Backlinks 100 Tier 1, 150 Tier 2 Patch-Work backlinks, Drip Feed, and Syncopation for 14 days Price : 50$ 4,900 orders completed. Link : https://bit.ly/backlinkservicez PS : All transaction are done through fiverr... create new account with the above link and get 50 to 80% Save on first order.. for proof : check my portfolio and reviews made by the customer..
nadia <hamilton.tommy@msn.com> piątek, 8 grudnia 2023, godzina 1502
I will boost your rankings with tier1 dofollow SEO backlinks for 5$. review made by clients : johnrebolledo1 : The seller clarified my doubts and made a fast delivery according to what was agreed. Now I will wait to see the results, but I am confident that I will see excellent results. I recommend it, thank you so much! rahulmehta969 : work done on time. now waiting for magic which @virtualsuperman described. work is good. i will order for sure again if website ranked on top 3 positions. labsguru : Ordered 10k backlinks. Received as promised. Now will wait for few weeks before they are indexed. Waiting to see some good results.. and more than 2700 reviews... you can check here : https://bit.ly/backlinkserviceprozz
Baecker <larue.baecker65@gmail.com> sobota, 30 grudnia 2023, godzina 2201
I will boost your rankings with tier1 dofollow SEO backlinks for 5$.. Bringing your business to the extraterrestrial level with SEO & Content Marketing. My name is Virtual Superman and I lift the heaviest weights for you! Link : https://bit.ly/tier1-dofollow-backlinks Larue
Terpstra <terpstra.chiquita@gmail.com> poniedziałek, 1 stycznia 2024, godzina 2335
You might like this video.. https://www.youtube.com/watch?v=z5Zd4vDPuE8
Nussbaum <nussbaum.anya@gmail.com> czwartek, 4 stycznia 2024, godzina 0046
I will increase ahrefs domain rating dr 70 using high authority SEO backlinks. What Do I Offer ? Guaranteed DR Boost Dofollow Backlinks Google Updates Safe Fast Indexing Permanent Backlinks No Drop in DR Link : https://sites.google.com/view/increaseahrefsdomainratingdr70 Sorry for sending without your permission It will Definitely help for your website... Thankyou.
Buckingham <larhonda.buckingham47@gmail.com> czwartek, 4 stycznia 2024, godzina 2305
Automate customer service with ChatBot! Build your first bot today! signup for free : https://bit.ly/freeAIchatbot Try all features for free..
Bosley <daryl.bosley@gmail.com> piątek, 5 stycznia 2024, godzina 1824
Automate customer service with ChatBot! Build your first bot today! signup for free : https://bit.ly/freeAIchatbot Try all features for free..
Marshburn <chang.marshburn@googlemail.com> niedziela, 7 stycznia 2024, godzina 1558
Hi, I will do on page SEO optimizations.. I am an Full Stack Digital Marketer Ex Googler. About me My experience includes working with Enterprise, Mid-level Enterprise, SMB and startups. I’ve worked with digital agencies and major clients with multi-million dollar budgets. I’m an analytical thinker that drives leads and sales through research and testing. Reach out to me for custom gigs for anything digital marketing. Thank you very much for your consideration and look forward to receiving your reply. Expert in: Display Advertising Local SEO Marketing Advice Search Engine Marketing (SEM) Search Engine Optimization (SEO) Video Marketing Web Analytics. More than 15000+ order completed check my full profie here : https://bit.ly/randysmccabe
Schaaf <samara.schaaf@gmail.com> środa, 10 stycznia 2024, godzina 0122
Hi, I will do on page SEO optimizations.. I am an Full Stack Digital Marketer Ex Googler. About me My experience includes working with Enterprise, Mid-level Enterprise, SMB and startups. I’ve worked with digital agencies and major clients with multi-million dollar budgets. I’m an analytical thinker that drives leads and sales through research and testing. Reach out to me for custom gigs for anything digital marketing. Thank you very much for your consideration and look forward to receiving your reply. Expert in: Display Advertising Local SEO Marketing Advice Search Engine Marketing (SEM) Search Engine Optimization (SEO) Video Marketing Web Analytics. More than 15000+ order completed check my full profie here : https://bit.ly/randysmccabe
Outreach AI Agent <noreply@newbotsaiwebsite.com> poniedziałek, 1 kwietnia 2024, godzina 1653
Hello there, I hope this message finds you well. My name is Srinidhi Ranganathan, also known as human AI, and I am reaching out to you regarding a potential collaboration to enhance your digital marketing strategies with the power of AI. Having worked with 80,000+ software tools and 90+ top companies across diverse industries such as Software, Marketing agencies, e-commerce, Influencer marketing, Retail, Ed-tech, real estate, Finance, Industrial, Gaming etc. I bring a wealth of experience in making products, services, apps, and software go viral. I believe that my expertise can significantly contribute to the growth and visibility of your business. Would you be open to a discovery call to discuss how we can tailor our AI-driven solutions to meet your specific needs? Feel free to contact me directly at +919900466688, or you can reach me on WhatsApp through this link: https://wa.link/rhrgiu. For more information about me and my work, please visit https://www.bookspotz.com/srinidhi-ranganathan-the-human-ai-pioneering-the-digital-marketing-revolution. I am excited about the prospect of collaborating with your company and look forward to the opportunity to discuss how we can make your digital presence truly outstanding. Best Regards, Srinidhi Ranganathan, The Human AI +919900466688 https://www.linkedin.com/in/srinidhiranganathan/
Carne <carne.dominga@outlook.com> środa, 17 kwietnia 2024, godzina 0231
https://gimmefreedom.com/stack56967668#aff=Smoovay23
Mehra <flyingvertex@gmail.com> środa, 12 czerwca 2024, godzina 0000
Hi, Greetings of the day! Can we help you with 3D Rendering? We are a 3D Architectural Visualization company from India and we have a team of 8 dedicated people. We completed the project with the tightest deadline. The project can be anything like Residential, Commercial, High rise Urban Planning, etc Our starting range is $100-$200. Learn More - https://www.flyingvertexstudio.com or Reply "Yes" to this Email to get FREE quote. Best Regards, Rahul Mehra Cell - +91 7982604575 WhatsApp- https://wa.me/+917982604575 Email - flyingvertex@gmail.com Website - https://www.flyingvertexstudio.com
Mehra <flyingvertexstudio.info@gmail.com> środa, 12 czerwca 2024, godzina 2317
Hi, Greetings of the day! Can we help you with 3D Rendering? We are a 3D Architectural Visualization company from India and we have a team of 8 dedicated people. We completed the project with the tightest deadline. The project can be anything like Residential, Commercial, High rise Urban Planning, etc Our starting range is $100-$200. Learn More - https://www.flyingvertexstudio.com or Reply "Yes" to this Email to get FREE quote. Best Regards, Rahul Mehra Cell - +91 7982604575 WhatsApp- https://wa.me/+917982604575 Email - flyingvertex@gmail.com Website - https://www.flyingvertexstudio.com