Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) > Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Taśma przeprowadzona przez otwory zasłonowe (Uratape): nowy, mało inwazyjny sposób leczenia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Eur Urol. 2004 Feb;45(2): 203-207

Transobturator tape (Uratape): a new minimally-invasive procedure to treat female urinary incontinence

Urology, 24 avenue Jean-Jaures, 71100 Chalon sur Saone, France. delormee_2000@yahoo.fr

Urolodzy francuscy opisują własne doświadczenia w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu metodą podcewkowej, przeprowadzonej przez oba otwory zasłonowe taśmy polipropylenowej. Taśma w swoim podcewkowym odcinku jest pokryta silikonem na długości około 15 mm. Taśmę umieszcza się beznapięciowo w płaszczyźnie poziomej, z dostępu przez jeden z dwóch otworów zasłonowych. Wykonanie cystoskopii kontrolnej celem potwierdzenia prawidłowego przebiegu taśmy oraz wykluczenia perforacji pęcherza moczowego nie jest konieczne, ponieważ przestrzeń załonowa pozostaje wolna od interwencji chirurgicznej. Operowano 150 kobiet z SUI w średnim wieku 64 lata, bez wypadania narządu rodnego. U 5 kobiet wykazano niewydolność zwieracza cewki moczowej (maksymalne ciśnienie zamknięcia nie przewyższało u tych chorych wartości 20 cm H2O); u 5 kobiet moczenie bezwiedne przetrwało po nieskutecznych operacjach sposobem Burcha lub operacji TVT; u 18 chorych potwierdzono nietrzymanie moczu o etiologii mieszanej; badanie cystometryczne wykazało u 6 z nich niestabilność wypieracza. Całkowite wyleczenie osiągnęło 29 (90,6%) kobiet; 3 chore zgłosiły istotną poprawę. średni czas zabiegu wynosił 15 minut. W żadnym przypadku nie wystąpiły powikłania śródoperacyjne. U jednej chorej rozwinęło się pooperacyjne, całkowite zatrzymanie moczu, które ustapiło po 4 tygodniach od zabiegu. U 5 kobiet wystąpiły zaburzenia oddawania moczu sugerujące przeszkodę podpęcherzową.

Zdaniem autorów, wszczepienie Uratape jest prostym, skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia chirurgicznego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Dostęp operacyjny przez otwory zasłonowe umożliwia uniknięcie powikłań w postaci uszkodzenia pęcherza moczowego i/lub przewodu pokarmowego. Spostrzeżenia zawarte w opracowaniu są niezwykle cenne, niemniej ostateczna ocena techniki będzie możliwa dopiero po dłuższym okresie obserwacji.