Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) > Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Ocena przydatności przezpochwowej elektrostymulacji w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu

BJU Int. 2004 Feb;93(3): 319-323

Transvaginal electrical stimulation in the treatment of urinary incontinence

urinary incontinence Department of Gynecology and Obstetrics, Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil. juliacvb@terra.com.br

Opracowanie zawiera wyniki randomizowanego, kontrolowanego i przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego oceniającego wartość elektrostymulacji przezpochwowej (ang. TES - transvaginal electrostimulation) w leczeniu nietrzymania moczu (ang. UI - urinary incontinence). Badaniem objęto ogólną liczbę 36 kobiet dotkniętych UI (z parcia lub o etiologii mieszanej); 12 z nich stanowiło grupę kontrolną. W grupie kontrolnej wykorzystano identyczny zestaw sprzętowy do zabiegu TES, lecz bez przepływu prądu elektrycznego. TES była stosowana przez kobiety w warunkach domowych dwa razy dziennie; chore uzupełniały dzienniczki mikcji oraz zostały poddane badaniom urodynamicznym z chwilą rozpoczęcia i zakończenia leczenia; ponowne badania kontrolne przeprowadzano po 6 miesiącach od zakończenia próby. średni czas trwania zabiegu TES w obu grupach był zbliżony i wynosił około 40 godzin. W grupie poddanej aktywnemu leczeniu stwierdzono istotny wzrost maksymalnej pojemności pęcherza moczowego (p<0,02), znamienne zmniejszenie całkowitej liczby mikcji (p<0,02), liczby epizodów parć naglących (p<0,001) oraz epizodów bezwiednego gubienia moczu (p<0,001). Niestety, po 6 miesiącu ponad jedna trzecia kobiet wymaga ła powtórzenia leczenia. Zdaniem autorów opracowania TES stanowi praktyczną alternatywę dla większości form leczenia farmakologicznego z powodu UI u kobiet. Niewielka skala badania oraz wnioski wysnute na podstawie obserwacji materiału o niewielkiej liczebności wymagają ostrożności we wdrożeniu techniki.