Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) > Neurogenne zaburzenia czynności dolnych dróg...

Neurogenne zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych

Czy wyższe dawki oksybutyniny mogą poprawić skuteczność leczenia chorych z neurogennymi zaburzeniami czynności pęcherza moczowego?

J Urol. 2004 Feb;171(2 Pt 1):749-751

Can higher doses of oxybutynin improve efficacy in neurogenic bladder?

Department of Urology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania 15213, USA

Artykuł opracowany przez grupę z University of Pittsburgh School of Medicine dotyczy skuteczności i tolerancji oksybutyniny podawanej w wyższych dawkach u chorych z neurogennymi zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych w przebiegu choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i z urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Prospektywną analizą objęto 39 chorych, zakwalifikowanych do leczenia oksybutyniną o kontrolowanym uwalnianiu przez 12 tygodni. U 22 z nich zaburzenia czynności pęcherza były spowodowane stwardnieniem rozsianym, u 10 urazem rdzenia kręgowego, a u 7 chorobą Parkinsona. Badaniem objęto 29 kobiet (74%) i 10 mężczyzn. Po siedmiodniowym okresie wstępnym rozpoczęto podawanie dawki 10 mg na dobę; dawki oksybutyniny systematycznie wzrastały co 5 mg w odstępach cotygodniowych do maksymalnej wartości 30 mg na dobę; podnoszenia dawki leku zaprzestawano w zależności od stopnia zgłaszanych działań niepożądanych lub poprawy skuteczności leczenia. Oceny wartości terapeutycznej dokonywano na podstawie analiz dzienniczków mikcji wypełnianych na początku, w 6. i 12. tygodniu badania oraz po określeniu objętości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po mikcji. Po 4-tygodniowym okresie leczenia znamienne zmniejszenie liczby mikcji na dobę oraz epizodów nietrzymania moczu stwierdzono u wszystkich leczonych. Nie wykazano zmian w objętości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po mikcji (wartość średnia 33,9±7,6 mL na początku badania vs 51,3±10,4 mL po 12 tygodniach leczenia, podczas podawania ostatniej dawki leku; p=0,17). Żaden z chorych nie przerwał leczenia z powodu działań niepożądanych. W ostatnim tygodniu badania 20,5% chorych ustalono na dawce oksybutyniny 30 mg, 15,4% na 25 mg, 23,1% na 20 mg, 15,4% na 15 mg i 25,6% na 10 mg. Zdaniem autorów artykułu, agresywne dawkowanie oksybutyniny u chorych z neurogennymi zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych jest dopuszczalne, skuteczne i bezpieczne.