Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) > Gleason 4: aktywny nadzór - nigdy więcej

Gleason 4: aktywny nadzór - nigdy więcej

BJU International 2016; 117(6): 856-857. PMID: 26390094

Gleason 4: aktywny nadzór - nigdy więcej Gleason pattern 4: active surveillance no more

Niranjan J. Sathianathen1,2, Declan G. Murphy1,3, Roderick C. N. van den Bergh4, Nathan Lawrentschuk1,5,6

1Division of Cancer Surgery, University of Melbourne, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Vic., Australia
2Faculty of Medicine, Monash University, Melbourne, Vic., Australia
3Australian Prostate Cancer Research Centre, Epworth Healthcare, Richmond, Vic., Australia
4Department of Urology, Royal Melbourne Hospital, Parkville, Melbourne, Vic., Australia
5Department of Surgery, University of Melbourne, The Austin Hospital, Heidelberg, Vic., Australia
6Department of Surgery, University of Melbourne and Olivia Newton-John Cancer Research Institute, The Austin Hospital, Heidelberg, Vic., Australia

Aby ograniczyć konieczność leczenia nieznamiennego klinicznie raka gruczołu krokowego (indolent prostate cancer - PCa), aktywny nadzór (active surveillance - AS) jest strategią leczniczą u pacjentów z rakiem niskiego ryzyka (low-risk PCa). Badania pokazują, że obecnie strategia aktywnego nadzoru jest również praktykowana u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego umiarkowanego ryzyka (intermediate-risk PCa). Współczesne australijskie badanie przeprowadzone na grupie 980 mężczyzn pokazuje, że 8,9% mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego umiarkowanego ryzyka zostało poddanych strategii aktywnego nadzoru, z których 53,8% miało Gleason 7(3+4) i 10,4% Gleason 7(4+3). Ostatnia aktualizacja z bazy CaPSURE również wskazuje podobny trend w stosowaniu strategii aktywnego nadzoru, natomiast nadal pozostaje pytanie o bezpieczeństwo tej strategii, zwłaszcza że większość protokołów AS wyklucza mężczyzn z typem 4 według skali Gleasona, chyba że ich średnia długość życia jest ograniczona. Pomimo długoterminowych wyników potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność aktywnego nadzoru u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego niskiego ryzyka z 10- i 15-letnimi przeżyciami rzędu 98,1% i 94,3%, nadal brak jest silnych dowodów wspierających stosowanie aktywnego nadzoru u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego umiarkowanego ryzyka. Wyniki badania PIVOT pokazują, że mężczyźni z rakiem gruczołu krokowego umiarkowanego ryzyka, u których wykonano prostatektomię radykalną, mieli znamienne względne zmniejszone o 31% ryzyko zgonu w porównaniu z mężczyznami w grupie nieleczonej (obserwacja). Podobną tendencję zaobserwowano odnośnie śmiertelności związanej z PCa. Również grupa badawcza SPCG-4 wykazała znamienne bezwzględne zmniejszenie śmiertelności ogólnej, ryzyka zgonu z powodu PCa i ryzyka przerzutów w grupie pacjentów z rakiem umiarkowanego ryzyka, których poddano radykalnemu leczeniu chirurgicznemu. W związku z tym dotychczasowe obserwacje sugerują korzyści związane z dłuższym przeżyciem u pacjentów z rakiem umiarkowanego ryzyka leczonych chirurgicznie. Dlatego też należy zdecydowanie rozważyć, czy strategia aktywnego nadzoru jest odpowiednia dla tej grupy chorych, szczególnie dla młodszych mężczyzn z szacowanym długim czasem przeżycia. Badanie Klotza i współpracowników na grupie 993 pacjentów wykazało, że w czasie średniej obserwacji wynoszącej 6,4 lat u 28 mężczyzn (2,8%) stwierdzono przerzuty i spośród nich 15 mężczyzn zmarło z powodu PCa. Średni czas do wystąpienia przerzutów wynosił 7,3 lat i można racjonalnie założyć, że podczas dalszej obserwacji u kolejnych pacjentów wystąpią przerzuty. Warto zauważyć, że 44% mężczyzn z chorobą przerzutową cechował nowotwór o zróżnicowaniu 7(3+4) według skali Gleasona w momencie rozpoznania. Podobnie w badaniu PIVOT i SPCG-4 odnotowano znamienne zmniejszenie ryzyka wystąpienia przerzutów na poziomie odpowiednio 60% i 43% w grupie wszystkich pacjentów poddanych radykalnej terapii zamiast strategii aktywnego nadzoru. Dodatkowo efekt ten był wzmocniony do poziomu 71% względnego zmniejszenia ryzyka przy analizie pacjentów z grupy umiarkowanego ryzyka. Typ 4 według skali Gleasona jest uważany za znamienny czynnik predykcyjny interwencji leczniczej. Pacjenci z Gleason 7 należą do bardzo heterogennej grupy, którą trudno podzielić pod względem grup ryzyka. Badania Ploussarda i współpracowników na grupie 2323 mężczyzn z Gleason 7(3+4) poddanych operacji w sześciu ośrodkach wykazały, że prawie połowa pacjentów miała niekorzystny obraz choroby w końcowej analizie patologicznej. Dodatkowo autorzy komentarza przedstawiają potencjalne narzędzia (wieloparametryczny rezonans magnetyczny, biomarkery - izoformy PSA) pozwalające w lepszy sposób grupować pacjentów z rakiem gruczołu krokowego umiarkowanego ryzyka. W podsumowaniu autorzy wskazują, że pacjenci z rakiem gruczołu krokowego umiarkowanego ryzyka powinni być poddani leczeniu radykalnemu, co zapobiega w przyszłości rozwojowi nieuleczalnej choroby z przerzutami.

Oprac.: dr. n. med. Kajetan Juszczak