Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) > Podwyższony poziom chemokin (CXC) w moczu...

Podwyższony poziom chemokin (CXC) w moczu nieinwazyjnie różnicuje nadreaktywny pęcherz moczowy (OAB) z zakażeniem dróg moczowych (UTI)

Am J Physiol Renal Physiol 2016 Jun 22; doi: 10.1152/ajprenal.00213.2016. [Epub ahead of print] PMID: 27335375

Podwyższony poziom chemokin (CXC) w moczu nieinwazyjnie różnicuje nadreaktywny pęcherz moczowy (OAB) z zakażeniem dróg moczowych (UTI) Podwyższony poziom chemokin (CXC) w moczu nieinwazyjnie różnicuje nadreaktywny pęcherz moczowy (OAB) z zakażeniem dróg moczowych (UTI)

Tyagi P1, Tyagi V2, Qu X3, Chuang YC4, Kuo HC5, Chancellor MB6

1University of Pittsburgh
2ERAS medical
3Oakland University
4Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
5Hualien Tzu Chi Medical Center
6William Beaumont Hospital

Często podobne i nakładające się objawy kliniczne nadreaktywnego pęcherza moczowego (overactive bladder - OAB) i zakażenia dróg moczowych (urinary tract infection - UTI) utrudniają postawienie właściwego rozpoznania. Nierzadko fakt ten przyczynia się do nadmiernego stosowania antybiotyków z obawy przed zakażeniem dróg moczowych u pacjentów z objawami ze strony dolnych dróg moczowych (lower urinary tract symptoms - LUTS). Pod względem patogenezy odpowiedź zapalna jest wspólną cechą nadreaktywnego pęcherza moczowego i zakażenia dróg moczowych. Dlatego też autorzy badania postawili hipotezę, że czynniki molekularne związane z odpowiedzią zapalną obecne w moczu ułatwią diagnostykę różnicową pomiędzy nadreaktywnym pęcherzem moczowym a zakażeniem dróg moczowych.
Badanie przeprowadzono w grupie 147 pacjentów obu płci. Zakres wieku wynosił 20-88 lat. Pacjenci zostali podzieleni na 3 grupy badawcze: grupa I - pacjenci z zakażeniem dróg moczowych potwierdzonym dodatnim wynikiem testu paskowego moczu (n = 62), grupa II - pacjenci z objawami nadreaktywnego pęcherza moczowego i bez cech zakażenia dróg moczowych (ujemny wynik testu paskowego moczu) (n = 59) oraz grupa III, kontrolna - pacjenci bez objawów ze strony dolnych dróg moczowych i bez cech zakażenia dróg moczowych (ujemny wynik testu paskowego moczu) (n = 26). Uzyskane próbki moczu od pacjentów zostały poddane analizie immunoenzymatycznej przy użyciu zestawu immunoeseju MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine celem oceny poziomu chemochemokin. Następnie oceniono związek pomiędzy uzyskanymi poziomami chemokin z współistnieniem nadreaktywnego pęcherza moczowego (OAB) i zakażenia dróg moczowych (UTI) przy użyciu jednozmiennowej i wielozmiennowej analizy statystycznej.
Wyniki przeprowadzonego doświadczenia wykazały znamienny statystycznie wzrost poziomu wybranych chemokin, tj. CXCL-1, CXCL-8 (IL-8) i CXCL-10, w przypadku zakażenia dróg moczowych w porównaniu do grupy z nadreaktywnym pęcherzem moczowym i bezobjawowej grupy kontrolnej. Dodatkowo pacjentów z zakażeniem dróg moczowych cechował zredukowany poziom antagonisty dla receptora interleukiny 1 (IL-1RA). Podwyższony poziom chemokiny CXCL-1 w moczu był predyktorem zakażenia dróg moczowych z ilorazem szans na poziomie 1,018. Swoistość i czułość chemokiny CXCL-1 w ocenie zakażenia dróg moczowych oceniono odpowiednio na 80,77% i 59,68%. Ocena poziomu chemokin w odpowiedzi na stosowaną antybiotykoterapię wykazała spadek poziomu wszystkich ocenianych chemokin ze znamiennym spadkiem chemokiny CXCL-10.
W podsumowaniu pracy autorzy podkreślają silny związek pomiędzy poziomem chemokiny CXCL-1 i CXCL-10 a zakażeniem dróg moczowych. Obserwacje te wskazują na istnienie odmiennych szlaków sygnałowych odpowiedzi zapalnej w przypadku zakażenia i nadreaktywnego pęcherza moczowego. Chemokiny zawarte w moczu obrazują molekularne różnice sygnalizacji parakrynnej nakładającej objawy ze strony dolnych dróg moczowych związane z zakażeniem lub nadreaktywnym pęcherzem moczowym.

Oprac.: dr n. med. Kajetan Juszczak