Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) > Od Prezesa PTU

Od Prezesa PTU

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Wszystkim Członkom PTU i wszystkim Czytelnikom „Przeglądu Urologicznego” serdecznie życzę udanych, rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym roku!

Aktywność naukowa naszego Stowarzyszenia w mijającym roku była bardzo duża. Odbyło się wiele spotkań naukowych i warsztatowych. Szczególnie cieszy duża liczba spotkań regionalnych o wysokim poziomie merytorycznym i niosących duże wartości edukacyjne. Wiele z tych wydarzeń uzyskało akredytację w systemie CME-CPD/EBU-PTU. Ich liczba oraz wysoki poziom naukowy dobrze świadczą o aktywności całego środowiska urologicznego w Polsce, a także o poświęceniu przez wiele Koleżanek i Kolegów czasu i wysiłku dla dobra urologii w naszym kraju. Wszystkim twórcom, organizatorom oraz uczestnikom tych jakże ważnych dla urologów wydarzeń składam wyrazy szacunku i wdzięczności. Wasz wysiłek przyczynia się znamiennie do rozwoju PTU i systematycznego umacniania pozycji naszego Stowarzyszenia.

Największym wydarzeniem był coroczny Kongres Naukowy PTU, który odbył się w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 1000 uczestników, wśród nich około 20 z zagranicy zarówno w charakterze prezentujących własne doniesienia, jak i zaproszonych wykładowców. Przedstawiono wiele wartościowych prac i interesujących wykładów. Ten kongres po raz kolejny potwierdził, że wśród członków PTU istnieje bardzo liczna grupa osób szczególnie aktywnych naukowo, których działalność badawcza przyczynia się istotnie do dynamicznego rozwoju urologii w Polsce. Już nikt dzisiaj nie wyobraża sobie organizacji największego święta polskiej urologii bez specjalnie powołanej do tego agendy: Biura Kongresowego PTU. Wprowadzenie jej do koordynowania i stworzenia logistyki kongresu bez zbędnego angażowania lokalnego organizatora - pomimo wielu kontrowersji istniejących przed laty - okazało się rozwiązaniem stuprocentowo trafnym. Warto, wzorem najpoważniejszych organizacji urologicznych na świecie, rozważyć zasięg działalności biura na spotkania regionalne, skupiając na organizatorach dobór atrakcyjnego programu, wykładowców i miejsca konferencji. Stworzy to nie tylko warunki do uszczelnienia bazy teleadresowej członków PTU, uniknięcia kontrowersji związanych z przyznawaniem patronatu naszego Stowarzyszenia różnym imprezom, ale również umocni naszą jedność i znaczenie względem innych towarzystw i dużej liczby firm konferencyjnych. W ten scenariusz już doskonale wpisuje się działalność wszystkich sekcji naukowych PTU.

Objętość listu świąteczno-noworocznego uniemożliwia przedstawienie wszystkich dokonań członków PTU w mijającym roku. Upamiętnieniu większości spotkań, wydarzeń naukowych, edukacyjnych oraz osiągnięć organizacyjnych i osobistych wszystkich Koleżanek i Kolegów służą łamy „Przeglądu Urologicznego”. Już teraz bardzo gorąco zachęcam do przekazywania wszelkich informacji, sprawozdań i artykułów o działalności naszego Stowarzyszenia, by można je było zamieścić w „Przeglądzie Urologicznym”.

Upływa kolejny rok ciężkiej pracy. Przyniósł on wiele trudu, ale również był okresem sukcesów. W bieżącym roku, po ustnej, czerwcowej części egzaminu specjalizacyjnego z urologii przeprowadzonego pod auspicjami EBU-PTU, przybyła nowa, 36-osobowa grupa specjalistów urologów mogących szczycić się prestiżowym tytułem FEBU (Fellow of European Board of Urology). Z dumą i satysfakcją należy podkreślić, że teraz w Polsce jest już ponad 600 specjalistów urologów z tym tytułem. Wzorem lat ubiegłych przedostatnia sobota listopada była terminem kolejnej, osiemnastej edycji sprawdzianu testowego (EBU written assesement), poprzedzającego egzamin ustny. Do sprawdzianu przystąpiło 58 adeptów urologii. Wszystkim życzę powodzenia i mam nadzieję, że czas i wysiłek, jaki poświęcili na przygotowanie się do egzaminu, okażą się owocne.

W mijającym roku wiele wysiłku wymagało przystąpienie do działań zmierzających do unowocześnienia i dostosowania do wymogów współczesnej urologii projektu katalogu procedur urologicznych. Uczestniczą w nich Koledzy tworzący przywrócone do aktywnej działalności Kolegium Ordynatorów PTU, współpracujące z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i AOTM (Agencja Oceny Technologii Medycznych). Spodziewamy się zadowalających efektów tej współpracy i możliwości wprowadzania zmian i korekt do katalogu, zgodnie z oczekiwaniami jego użytkowników i pacjentów. Kolegium Ordynatorów i Zarząd PTU będą wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które można wykorzystać, proponując kolejne zmiany w katalogu, by przybrał on formę do zaakceptowania.

Jesteśmy świadkami początków pracy nowego rządu naszego kraju. Zarządzaniem Ministerstwem Zdrowia zajmie się dobrze wszystkim znany, wieloletni Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej (2001-2010), Senator IX kadencji Senatu RP, Pan Dr med. Konstanty Radziwiłł, skuteczny organizator i doświadczony polityk, mający program stopniowego wprowadzania koniecznych zmian oraz właściwego ukształtowania zasad i form pracy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Znając rozległe doświadczenie i osiągnięcia Dr. Konstantego Radziwiłła, możemy mieć nadzieję na poprawę opieki zdrowotnej w naszym kraju oraz polepszenie sytuacji jej pracowników każdego szczebla. Oczekują tego nie tylko pracujący dla dobra chorych, ale też nasze społeczeństwo. Wierząc głęboko w misję ministra Radziwiłła, w imieniu PTU wysłałem do Ministerstwa Zdrowia RP list, w którym deklaruję gotowość współpracy naszego Stowarzyszenia z Panem Ministrem w zakresie, jaki uzna za stosowny. List jest zamieszczony na stronie obok.

W bieżącym roku odeszli od nas na wieczny dyżur urologiczny powszechnie znani i szanowani członkowie PTU: prof. Andrzej Musierowicz, dr med. Piotr Nowakowski, dr med. Anatol Majcher, dr Jadwiga Landecka, dr med. Piotr Podsiadły, dr Kazimierz Szadłowski i dr Wojciech Rawski. Cześć Ich pamięci! Ich odejście dotknęło głęboko całe nasze środowisko. Rodzinom, bliskim i współpracownikom Zmarłych składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Z początkiem nowego roku „ruszy” nowa odsłona strony internetowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wprowadzenie zmian w tym względzie wydawało się bezwzględnie konieczne. Unowocześnieniu ulegnie nie tylko zewnętrzna szata graficzna strony, ale również cała jej mapa (schemat) nawiązująca swoją jakością do najlepszych stron internetowych krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Kończąc, pragnę po raz kolejny złożyć wszystkim Czytelnikom „Przeglądu Urologicznego” oraz Członkom i Sympatykom PTU bardzo serdeczne życzenia miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku! Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były źródłem rodzinnego ciepła i wewnętrznego umocnienia każdego z nas! Życzę, aby nadchodzący rok był czasem sukcesów osobistych i pomyślności Polskiego Towarzystwa Urologicznego.


Piotr L. Chłosta
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznegokomentarze

Denman <dave.denman@gmail.com> poniedziałek, 13 lutego 2023, godzina 1419
My name is Stepan, I'm Head of the publisher department in the AdBison.com network! I am very impressed with your site and very excited to work together We have developed a database of premium push and pop advertisers that are ideal for your traffic/geo and are ready to pay a very high CPM, much more than you have with your current partner 😉 Therefore, we offer you cooperation with us, at least in a test format, so that you can be convinced of this Guaranteed to pay at least 15 percent more than your current partners We can pay daily Very interested in working with you, I am sure that we can build a very profitable partnership Let's discuss about terms of work and let's make money together! Skype - live:.cid.c649376c9cac9a92 Telegram - @petrov_sn000
Holm <victoria.holm@gmail.com> środa, 15 lutego 2023, godzina 0803
My name is Stepan, I'm Head of the advertising department in the AdBison.com network! I know you are in need of push traffic, aren't you? I know that you perform well with other sources. I don't see why you shouldn't try to do it with us. I don't think there is a reason to tell how long we are in business and how skilled we are:) I can just mention that we got lots of push/pop/in-page traffics and very user friendly SSP Sign up : https://platform.adbison.com/link/join Skype - live:.cid.c649376c9cac9a92 Telegram - @petrov_sn000