Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Członek Zarządu - prof. dr hab. n. med. Marcin...

Członek Zarządu - prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski


Marcin Słojewski urodził się w Szczecinie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum. Jednocześnie uczęszczał do szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. W roku 1989 ukończył Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz rozpoczął pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Szczecinie. W roku 1992 zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu chirurgii, a w 1996 z wyróżnieniem egzamin z urologii. Wkrótce po egzaminie podjął pracę w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM, w której pracuje do dziś. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a habilitacyjną w 2010 roku. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2015 zwyczajnego. Odbył szereg szkoleń i staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych. W latach 2010-2015 pełnił funkcję Visiting Professor w dwóch ośrodkach niemieckich, w Braunschweigu i Schwedt, gdzie wdrażał do praktyki procedury laparoskopowe.

Zainteresowania naukowe profesora Słojewskiego koncentrują się na zagadnieniach uroonkologii i etiologii kamicy moczowej oraz metod minimalnie inwazyjnych w urologii. W latach 2000-2004 był wiceprzewodniczącym, a w okresie 2004-2008 przewodniczącym Sekcji Endourologii i ESWL PTU. Jest inicjatorem, współredaktorem i współautorem „Atlasu laparoskopii urologicznej”. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach recenzowanych oraz doniesień zjazdowych. Był wielokrotnie zapraszany do przewodniczenia sesjom oraz wygłaszania referatów. Od początku swojej pracy klinicznej jest bardzo zaangażowany w pracę dydaktyczną dla studentów polsko- oraz anglojęzycznych. Dzięki jego staraniom ośrodek szczeciński otrzymał certyfikat jakości szkolenia wydawany przez EBU. Prowadził liczne, cieszące się dużym powodzeniem, kursy zaawansowanych technik laparoskopowych, w których uczestniczyło łącznie ponad 100 osób z kraju i zagranicy. Lokalnie i na poziomie ogólnopolskim wspiera i organizuje akcje zmierzające do popularyzacji wiedzy o chorobach urologicznych, między innymi w ramach europejskiego Tygodnia Urologii. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego CEJU. Społecznie pełni funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie oraz prezesa stowarzyszenia „Urovita”. Od roku 2013 pełni funkcję lekarza kierującego, a od 2015 również kierownika Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM.

Żona profesora Słojewskiego, Dorota, jest dentystką. Mają dwie córki.

Swoje pozazawodowe pasje profesor realizuje głównie na polu muzycznym, sportowym i literackim.