Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Sekretarz - dr hab. n. med. Anna Kołodziej,...

Sekretarz - dr hab. n. med. Anna Kołodziej, prof. nadzw.


Anna Kołodziej jest absolwentką wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza uzyskała w 1986 roku, po czym podjęła staż podyplomowy, a potem specjalizacyjny z ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalizacyjnego we Wrocławiu. Po uzyskaniu specjalizacji z ginekologii i położnictwa rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1996 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Cytofluorymetryczna analiza DNA w rakach pęcherza moczowego” oraz zdała egzamin specjalizacyjny z urologii, a w kolejnym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Stanowisko to zajmuje do chwili obecnej. W roku 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Immunoterapia BCG raków pęcherza moczowego z uwzględnieniem własnego systemu czynników rokowniczych”.

Dr hab. Anna Kołodziej odbyła staże naukowe w ośrodkach zagranicznych - trzymiesięczny staż pod kierunkiem prof. B. Tribukaita w Karolinska Institutet, gdzie prowadziła badania związane ze swoją pracą doktorską, oraz pod kierunkiem prof. J. Eckmana w Oddziale Urologii Karolinska Sjukhuset w Sztokholmie. W roku 2003 odbyła dwumiesięczny staż w Klinice Onkologii Urologicznej University of Floryda w Gainesville (USA).

Dorobek naukowy dr hab. Anny Kołodziej to: 223 publikacje, w tym 72 opracowania oryginalne, 30 rozdziałów w książkach, 85 streszczeń wydrukowanych w materiałach kongresowych.

Głównym kierunkiem jej zainteresowań naukowych jest uroonkologia, a zwłaszcza rak pęcherza moczowego. Wiele uwagi w działalności zawodowej poświęca też nowoczesnym technikom chirurgicznym stosowanym w urologii, szczególnie w leczeniu kamicy moczowej.

Mąż dr hab. Anny Kołodziej, Tomasz, też jest lekarzem. Mają dwóch synów - Tadeusza, studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu, oraz Jana, licealistę.

W chwilach wolnych dr hab. Anna Kołodziej czyta książki oraz uprawia sport (bieganie, narciarstwo biegowe i zjazdowe, trekking, windsurfing).