Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Wiceprezes - prof. dr hab. n. med. Tomasz...

Wiceprezes - prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBUTomasz Drewa urodził się 25 czerwca 1970 roku w Kartuzach na Kaszubach. W roku 1996 ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Zdobył duże doświadczenie pracując w najlepszych krajowych ośrodkach zajmujących się urologią onkologiczną i laparoskopową, najpierw w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999-2009), Klinicznym Oddziale Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2010- 2011) oraz Klinicznym Oddziale Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (2011-2012). Od roku 2012 kieruje Oddziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2015 został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od roku 1996 pracuje naukowo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracę doktorską z onkologii eksperymentalnej pod kierunkiem prof. Mariusza Wysockiego obronił w 1999 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W roku 2006 otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). W roku 2005 utworzył Zakład Inżynierii Tkankowej, który w roku 2014 został przekształcony w Katedrę Medycyny Regeneracyjnej. Funkcję kierownika tej jednostki pełni do chwili obecnej. W roku 2010 Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyna - urologia. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora medycyny.

Profesor Drewa zajmuje się chirurgią laparoskopową w onkologii urologicznej oraz chirurgią rekonstrukcyjną i eksperymentalną. Staże i szkolenia odbywał w Marburgu, Heidelbergu, Akwizgranie, Ankonie, Lipsku i Bordeaux. Jest autorem lub współautorem 275 prac pełnotekstowych oraz 205 wystąpień kongresowych o łącznym Impact Factor 166 i 2666 punktów MNiSW. Jego prace były cytowane ponad 850 razy, a współczynnik Hirscha wynosi 14.

W roku 2012 Zarząd Główny PTU wybrał profesora Drewę redaktorem naczelnym „Central European Journal of Urology”. Jest członkiem rad naukowych takich pism naukowych, jak „Ćeska Urologie”, „Tissue Science and Bioengineering” i „Stem Cell Studies”. Pracuje jako recenzent dla najlepszych na świecie pism urologicznych: „European Urology”, „Journal of Urology” oraz „Nature Reviews in Urology”.

Dwukrotnie otrzymywał Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ośmiokrotnie Nagrody Rektora UMK, czterokrotnie Nagrody Naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zespołową Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Profesor Tomasz Drewa jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl”.

Jest żonaty, ma dwie córki.

Pasją profesora Drewy jest żeglarstwo.