Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Prezes - prof. dr hab. n. med. Piotr L....

Prezes - prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg)


Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Absolwent Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz we Wrocławiu w klasie skrzypiec i Wydziału Lekarskiego wrocławskiej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Chirurg, specjalista urolog. Od 2008 roku przewodniczący Sekcji Endourologii PTU, a w latach 2002-2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology).

W latach 2004-2012 konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dla województwa świętokrzyskiego. Profesor wizytujący Universitätsklinikum für Urologie Carl Gustav Carus Dresden.

Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych prof. Piotra Chłosty są: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach. Profesor Piotr Chłosta jest współredaktorem i współautorem pierwszego w Polsce „Atlasu laparoskopii urologicznej”. Wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia zabiegowego. W przeszłości - jako uczeń prof. Andrzeja Borówki, kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor nadzwyczajny w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - rozwinął minimalnie inwazyjną metodę biopsji mającą zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz współtworzył i wdrożył metodę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu chorych na kamicę pęcherza moczowego. Profesor Chłosta pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych urologów na świecie wykonał laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz jako pierwszy urolog na świecie wykonał operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii. Profesor Chłosta dysponuje jednym z większych w Polsce doświadczeniem i materiałem w dziedzinie uroonkologicznej chirurgii laparoskopowej, między innymi w zakresie radykalnej laparoskopowej prostatektomii i radykalnego laparoskopowego wycięcia pęcherza moczowego z rekonstrukcją dróg moczowych.

Jest członkiem rad naukowych wielu krajowych i zagranicznych czasopism recenzowanych oraz członkiem wielu towarzystw naukowych, między innymi European Association of Urology (EAU), Association of Academic European Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro-Technology (ESUT), American Urological Association (AUA), a od 2014 roku Royal College of Surgeons FRCS (Glasg).

Jako delegat PTU do EBU oraz członek Urology Training Programme Committeee of EBU był animatorem i współinicjatorem urzeczywistnienia procesu akredytacji polskich klinik urologicznych przez Europejską Radę Urologii.

Jest laureatem wielu nagród przyznanych przez towarzystwa naukowe krajowe i międzynarodowe, redakcje czasopism medycznych o zasięgu międzynarodowym oraz Ministerstwo Zdrowia RP. Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz New York Section of American Urological Association. Laureat Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę Urologii (EBU) w roku 2014.

Żona profesora Chłosty, Beata, jest ortodontą, a syn Marcin studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Kommeniusa w Bratysławie.

Zainteresowaniami pozazawodowymi prof. Piotra Chłosty są historia sztuki, muzyka oraz narciarstwo alpejskie.