Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Aktywność fizyczna i przeżywalność u pacjentów...

Aktywność fizyczna i przeżywalność u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego

Physical Activity and Survival among Men Diagnosed with Prostate Cancer

Bonn SE1, Sjolander A2, Lagerros YT3, Wiklund F2, Stattin P4, Holmberg E5,
Gronberg H2, Balter K2

1Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
2Department of Medicine, Unit of Clinical Epidemiology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
3Department of Surgical and Perioperative Sciences, Urology and Andrology, Umea University, Umea, Sweden
4Department of Oncology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at Univerity of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Aktywność fizyczna już wcześniej była związana ze zwiększoną sprawnością fizyczną oraz poprawą jakości życia związaną z chorobą u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. A zarazem może potencjalnie uzupełniać leczenie standardowe po postawieniu rozpoznania celem poprawy przeżywalności w tej grupie pacjentów. Jak dotąd istnieją spójne dowody łączące zwiększoną aktywność fizyczną ze zmniejszeniem śmiertelności całkowitej wśród pacjentów z rozpoznanym rakiem. Obserwuje się również zmniejszenie śmiertelności specyficznej dla raka w przypadku raka gruczołu sutkowego i jelita grubego. Wśród mężczyzn, którzy „przeżyli” raka, wyższy poziom aktywności fizycznej był związany ze zmniejszeniem śmiertelności zarówno z wszystkich przyczyn, jak i z powodu typowego dla danego nowotworu złośliwego.

Mimo że zwiększona aktywność fizyczna jest związana ze zmniejszeniem ryzyka raka gruczołu krokowego, jedna z ostatnio opublikowanych metaanaliz nadal niewiele wyjaśnia na temat związku między aktywnością fizyczną po rozpoznaniu raka gruczołu krokowego i jej wpływem na przeżywalność w tej grupie pacjentów. Wpływ aktywności fizycznej po postawieniu rozpoznania raka gruczołu krokowego na progresję choroby oraz na śmiertelność badały dwa eksperymenty. Pierwsze badanie, opublikowane przez Kenfield i wsp., wykazało, że w grupie 2705 mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego bez obecności przerzutów pacjentów, którzy byli bardzo aktywni fizycznie, po diagnozie cechowało zmniejszone o 61% ryzyko śmiertelności specyficznej dla raka w porównaniu do pacjentów o małej aktywności fizycznej. Kolejne badanie, przeprowadzone przez Richmana i wsp. na grupie 1455 pacjentów, wykazało zmniejszone o 57% tempo progresji u pacjentów, którzy chodzili „energicznie” przez 3 godziny tygodniowo w porównaniu z osobami spacerującymi wolnym tempem i krócej.

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu aktywności fizycznej po postawieniu rozpoznania raka gruczołu krokowego na ogólną oraz specyficzną dla raka śmiertelność w tej grupie pacjentów.

Do badania włączono 4623 pacjentów z postawionym rozpoznaniem raka gruczołu krokowego w latach 1997- 2002, którzy następnie byli ściśle kontrolowani do 2012 roku. Ryzyko względne (HR) z 95% przedziałem ufności (CI) szacowano stosując modele proporcjonalnego ryzyka Coxa w celu zbadania związku pomiędzy takimi czynnikami po postawieniu rozpoznania raka, jak rekreacyjny ekwiwalent metaboliczny (Metabolic Equivalent of Task - MET) godz./dzień, czas spędzony na spacerze/rowerze, czas poświęcony na prace domowe lub ćwiczenia fizyczne a ogólną i specyficzną dla raka śmiertelnością. Wszystkie modele zostały dostosowane do potencjalnych czynników zakłócających.

W trakcie obserwacji w grupie 4623 pacjentów odnotowano 561 zgonów z jakiejkolwiek przyczyny i 194 zgonów z powodu raka gruczołu krokowego. Istotnie statystycznie niższą ogólną śmiertelność obserwowano w grupie pacjentów osiągających wartość 5 w ocenie ekwiwalentu metabolicznego (MET) - (HR: 0,63; 95% CI: 0,52-0,77), spacerujących i/lub jeżdżących na rowerze 20 minut dziennie (HR: 0,70; 95% CI: 0,57-0,86), wykonujących prace domowe przez co najmniej 1 godzinę dziennie (HR: 0,71; 95% CI: 0,59-0,86) lub ćwiczących około 1 godziny tygodniowo (HR: 0,74; 95% CI: 0,61- 0,90), w porównaniu do mniej aktywnych mężczyzn w ramach każdego rodzaju aktywności fizycznej. Jeśli chodzi o śmiertelność specyficzną dla raka gruczołu krokowego, istotnie statystycznie niższy wskaźnik śmiertelności odnotowano wśród mężczyzn spacerujących i/lub jeżdżących na rowerze przez 20 minut dziennie (HR: 0,61; 95% CI: 0,43-0,87) lub ćwiczących przez około 1 godziny tygodniowo (HR: 0,68; 95% CI: 0,48-0,94).

W podsumowaniu autorzy pracy podkreślają, iż dane z eksperymentu potwierdzają i wzmacniają wyniki poprzednich doświadczeń wskazujących na korzystny wpływ aktywności fizycznej na przeżycie po rozpoznaniu raka gruczołu krokowego. Powyższy fakt ma znaczenie dla zdrowia publicznego, ponieważ liczba mężczyzn żyjących z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego rośnie na całym świecie.


Oprac.: dr n. med. Kajetan Juszczak