Przegląd Urologiczny 2013/5 (81) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2013/5 (81) > Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 43....

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 43. Kongresu Naukowego PTU - dzień drugi

W czasie drugiej części sesji Sekcji Adeptów Urologii podczas 43. Kongresu PTU w Jachrance poruszano głównie tematy paraurologiczne. Dyskutowano problemy związane z egzaminem specjalizacyjnym, pracą w poradni urologicznej i laboratorium, zasadami pisania prac naukowych, z relacją rezydent?kierownik specjalizacji, z możliwościami kształcenia po specjalizacji oraz z zasadnością wykonywania badania urodynamicznego.


Początek sesji był koszmarny - rozpoczęła się od nightmare session, czyli interakcji, w której adept urologii przedstawia skomplikowany przypadek kliniczny ekspertom urologii, oczekując bezbłędnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Sytuacja odwrotna niż podczas egzaminu ustnego FEBU, tutaj uczeń pytał mistrzów. W rolę ucznia egzaminatora wcielił się dr Wojciech Zachalski z Kliniki Urologii w Gdańsku. Przypadek kliniczny chorego z przedwczesnym wytryskiem i chorobą Peyronie dla nas, adeptów teoretyków, wydawał się książkowy, jednak dr n. med. Piotr Kryst i dr n. med. Krzysztof Szkarłat, którzy przyjęli to wyzwanie, uświadomili nam, że w praktyce taki chory wymaga bardzo rozbudowanego wywiadu oraz wieloetapowego leczenia, które należy zaplanować z ostrożnością i starannością. Dr Kryst i dr Szkarłat, dzięki swojemu doświadczeniu, rozszerzyli wywiad o ciekawe aspekty społeczne dotyczące m.in. partnerki chorego, z wagi czego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Również typowe leczenie zaczerpnięte z wytycznych EAU nie wydawało się pod koniec dyskusji wystarczającym rozwiązaniem. Gorąca dyskusja uświadomiła słuchaczom, jak złożona może być jednostka chorobowa oraz że doświadczenie zawodowe decyduje o doborze leczenia, podczas gdy wytyczne pozostają jedynie punktem odniesienia. Wyzwanie rzucone ekspertom zamieniło się po części w wyzwanie dla autora prezentacji, który dzięki należytej wiedzy i profesjonalizmowi odparł ogień tzw. pogłębiających pytań.


Dzięki pani Iwonie Sribniak gościliśmy Wilmę Gietman, Executive Director of EBU (European Board of Urology), która przedstawiła szczegóły nowej formy egzaminu pisemnego FEBU, wchodzącej w życie w październiku 2013 roku. Pani Gietman zapewniała, że egzamin będzie prowadzony przez renomowaną firmę Pearson VUE, która zajmuje się organizacją egzaminów w Europie i na świecie. Zapewniła nas, że będzie możliwość zdawania egzaminu po polsku LUB po angielsku. Potwierdziła, że wyniki będą dostępne nie wcześniej niż po 3 tygodniach. Wilma Gietman poinformowała nas, że będzie z nami obecny informatyk, na wypadek awarii sieci lub programu komputerowego. Gdyby zaistniała taka potrzeba, egzamin byłby wydłużony o czas awarii. Na prośbę prof. Radziszewskiego Wilma Gietman zgodziła się dopuścić jako obserwatora urologa, przedstawiciela PTU, który jednak nie będzie miał możliwości kontaktowania się ze zdającymi egzamin. Na skutek nacisków ze strony słuchaczy, po skontaktowaniu się z biurem EBU, pani Gietman oświadczyła, że będzie możliwość używania plastikowej tabliczki i flamastra, celem robienia notatek, które pozostaną jednak na stanowisku po zakończeniu egzaminu.


Dr n. med. Bartosz Dybowski w swojej pierwszej prezentacji przedstawił nam tips&trics pracy w poradni urologicznej. Nie każdy z adeptów, ze względu na warunki współpracy z NFZ, ma możliwość podjęcia tej pracy podczas specjalizacji. Dr Dybowski zwrócił uwagę na zgoła odmienną specyfikę pracy w poradni w porównaniu z pracą w oddziale - zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Bardzo cenne dla nas było omówienie najczęstszych problemów medycznych, z jakimi zgłaszają się pacjenci. Za wszystkie wskazówki serdecznie dziękujemy.


W drugiej prezentacji dr Dybowski wyjaśniał zasady prowadzenia badań naukowych oraz tworzenia wartościowej publikacji, podkreślając możliwości i potencjał Sekcji Adeptów Urologii jako grupy osób z możliwością prowadzenia badań wieloośrodkowych. Pozyskanie środków na realizację wymarzonego badania z grantu jest dość wymagające, acz możliwe. Dr Dybowski zwrócił uwagę na priorytetowe finansowanie badań z zakresu nauk podstawowych, co istotnie utrudnia realizację badań stricte klinicznych. Przedstawił również najczęściej stosowane indeksy parametryczne oraz wybrane bazy danych, zwracając uwagę, iż czasopismo Central European Journal of Urology już w tym roku będzie indeksowane w bazie PubMed Central.


Kolejnym zwrotnym punktem tej sesji była dyskusja o relacji rezydent?kierownik specjalizacji, prowadzona przez wspaniałych gości: doc. Piotra Dobrońskiego, dr. Piotra Krysta i dr. Krzysztofa Szkarłata. Temat debaty był niełatwy, na co dzień unikany, ale wart poruszenia. 45 minut nie wystarczyło, aby licznie zgromadzeni rezydenci zdążyli omówić istniejące problemy w satysfakcjonujący sposób. Gdy dyskusja na dobre się zaczęła, musieliśmy ją zgodnie z czasem zakończyć. Czego oczekują od nas kierownicy specjalizacji Zapału, profesjonalizmu, entuzjazmu, wytrwałości. Czego my oczekujemy od kierowników Czasu i uwagi, nauki umiejętności. Obie strony dyskusji zgodnie zauważyły, że obecny program specjalizacji nie wymaga od nas samodzielnej operatywy, co rodzi duże napięcia po stronie adeptów, jak również wiąże ręce kierownikom specjalizacji. Nadzieję daje fakt, że CMKP wraz z konsultantem krajowym, prof. Markiem Sosnowskim i panelem ekspertów będą w najbliższej przyszłości pracować nad nowym programem specjalizacji z urologii. Dr Jerzy Gajewski z Halifaksu w Kanadzie przedstawił fascynującą prezentację na temat wartości badania urodynamicznego (inwazyjnego: cystometrii i ciśnieniowo- przepływowego) w uroginekologii. Dr Gajewski podkreślał, że pęcherz moczowy pozostaje niewiarygodnym świadkiem (unreliable witness). W swojej nowoczesnej prezentacji zaznaczył, że prawidłowo wykonane badanie urodynamiczne służy jak nawigacja w leczeniu nietrzymania moczu. Nie można go niczym zastąpić, a w wybranych przypadkach, wspomagane przezkroczowym badaniem USG, jest właściwym narzędziem do diagnozy i terapii. W opozycji do takiego stanowiska wystąpił prof. Piotr Radziszewski, który argumentował odstąpienie od badania urodynamicznego przede wszystkim brakiem powtarzalności badania, nienaturalnym sposobem oddawania moczu i niemożnością zaobserwowania patologii podczas 20 min trwania badania. Prof. Radziszewski popierał nieinwazyjne badania urodynamiczne (dzienniczek mikcji) jako obiektywne i wystarczające narzędzie do podjęcia decyzji terapeutycznych. Wszystkie za i przeciw wykładowców były poparte wynikami badań naukowych i dały słuchaczom wiele do myślenia. Kogo przekonali do swoich argumentów Czas pokaże.


Dr Robert Crayton, Brytyjczyk pracujący w laboratorium Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił wykład o pracy w laboratorium. Dr Crayton starał się nas przekonać, że praca w zakresie nauk podstawowych jest ważnym elementem rozwoju prawdziwego lekarza. Dzięki takiej pracy można lepiej zrozumieć biologię molekularną, nauczyć się tworzenia ważnych prac naukowych, opublikować wyniki w czasopismach o wysokim współczynniku Impact Factor, zyskać doświadczenie w zdobywaniu grantów naukowych. Ponadto godziny pracy sprzyjają życiu rodzinnemu, za czym niejednokrotnie tęskni rezydent urologii.


Ostatnim prelegentem na naszej sesji był dr n. med. Tomasz Borkowski, od niedawna członek EUSP (European Urological Scholarschip Programme) w EAU. Dr Borkowski zapewnił nas, że kształcenie po zdanym egzaminie specjalizacyjnym się nie kończy. Istnieje szereg dobrze znanych możliwości w Polsce, jak również wyjazdy za granicę. Te dzielą się przede wszystkim na wyjazdy naukowe i kliniczne. Staże naukowe polegają na pracy w laboratorium i skutkują wartościowymi publikacjami, a kliniczne na oddziałach urologii poszerzają nasze zdolności chirurgiczne i szeroko pojęte kliniczne. Dział EUSP oferuje oba rodzaje stypendium, szczegóły na ich temat można znaleźć na stronie www.uroweb.org w zakładce Edukacja. Aby czerpać największą korzyść z pracy za granicą, należy wybrać odpowiedni staż, skrupulatnie go zaplanować i pozostać na nim maksymalnie długo. Dr Borkowski i dr Dybowski osobiście odbyli staże w ramach EUSP i z tego doświadczenia są bardzo zadowoleni. Radzą jednak, by na zagraniczny staż decydować się jak najwcześniej, gdyż im dłużej od uzyskania specjalizacji, tym bardziej więzy rodzinne i poczucie stabilizacji utrudniają decyzję o indywidualnym wyjeździe. Zapewniają również, że wsparcie finansowe EUSP wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów.


Pragniemy podziękować wszystkim gościom i słuchaczom za przybycie i zaangażowanie w naszą sesję. To był dla nas zaszczyt gościć Państwa. Szczególne podziękowania kierujemy do prof. Piotra Radziszewskiego, opiekuna Sekcji Adeptów Urologii, za nadzór merytoryczny, inspiracje i koordynację wydarzeń. Pragniemy, aby nasza sesja była co roku ciekawym, nowoczesnym wydarzeniem i zapraszamy do udziału w sesji SAU w 2014 roku.lek. Marta Sochaj
I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


kierownik kliniki: prof. Marek Sosnowski


lek. Sławomir Poletajew
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawski Uniwersytet Medyczny


kierownik kliniki: prof. Piotr Radziszewski


dr n. med. Marta Skrodzka
Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


kierownik kliniki: prof. Barbara Darewicz


prof. Piotr Radziszewski
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawski Uniwersytet Medyczny


kierownik kliniki: prof. Piotr Radziszewski