Przegląd Urologiczny 2012/6 (76) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/6 (76) > 42. Kongres Naukowy PTU

42. Kongres Naukowy PTU

V Sesja Plakatowa: Miscellanea

W dniu 14 września 2012 roku w trakcie Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego odbyła się sesja plakatowa zatytułowana „Miscellanea” pod przewodnictwem prof. Barbary Darewicz. Zgłoszono 14 prezentacji, przedstawionych zostało 12 prac. Prac kolegów z Ukrainy nie wygłoszono z powodu braku prelegentów.

Sesję otworzył Tadeusz Zajączkowski, który wygłosił pracę historyczną pt. „Profesor Artur Barth (1858−1927) − pierwszy chirurg w nowo wybudowanym Szpitalu Miejskim w Gdańsku (1911−1924)”. Kolejne prezentowane prace dotyczyły najnowszych wiadomości na tematy interdyscyplinarne, które obejmują swoim zasięgiem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnej techniki medycznej i diagnostyki. Porównywano różne sposoby leczenia schorzeń i ich wyniki, omawiano również nowoczesne techniki diagnostyczne. Referaty prezentowane przez wykładowców w trakcie sesji poświęcone były ich własnym obserwacjom.

Wygłoszono 3 prezentacje dotyczące zakażeń: „Częstość występowania zakażeń różnorodnymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) u mężczyzn w Polsce” − przedstawiającym był prof. Sławomir Dutkiewicz, „Molekularne typowanie szczepów bakteryjnych Enterobacter cloacae ze środowiska szpitalnego oddziału urologii − dochodzenie epidemiologiczne” z Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz „Częstość występowania zakażeń układu moczowego i kolonizacji bakteryjnej cewników podwójnie zagiętych na podstawie badania DNA bakterii” − pracę wygłosiła Sylwia Szymkowiak.

Dwa prezentowane plakaty dotyczyły przypadków tzw. kazuistycznych: „Przeszczep nerki u chorej z odprowadzeniem moczu do przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej wytworzonej sposobem Brickera” − opis przypadku przedstawił ośrodek prof. Józefa Matycha i „Laparoskopowe usunięcie wrodzonej torbieli pęcherzyka nasiennego w przebiegu zespołu Zinnera” z ośrodka kierowanego przez dr. Piotra Jarzemskiego.

Przedstawiono również prace z zakresu onkologii. Prezentację „Operacje nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych z przetokami pęcherzowo-pochwowymi po radioterapii z powodu raka szyjki macicy” przedstawił dr Adam Kałużny z Gdańska, a plakat „Retrospektywna ocena metod dostępu operacyjnego w leczeniu zabiegowym raka nerki” wygłosił Andrzej Kierstan z Łodzi.

Największe zainteresowanie uczestników wzbudziły prace z zakresu endourologii i laparoskopii przedstawiające nowe perspektywy w leczeniu z wykorzystaniem mało inwazyjnych metod terapeutycznych. Zaprezentowane zostały wystąpienia: „Zastosowanieprzezskórnej nefrostomii w przypadku nerki ruchomej” z Kliniki Urologii w Lublinie oraz „TURED − terapia w przypadku obstrukcji dróg wyprowadzających nasienie” przedstawiona przez dr. Jana Karola Wolskiego. Prelegenci przedstawili 2 prace: „Laparoskopowa heminefroureterektomia (LHNU) i ureterektomia u pacjentów leczonych z powodu zdwojenia przewodu moczowego z nieczynnym górnym segmentem podwójnej nerki” oraz „Laparoskopowa jednoczasowa obustronna nefrektomia u pacjentów przed planowanym przeszczepem nerki”. Oba wystąpienia prezentowali koledzy z zespołu dr. Piotra Jarzemskiego. W opinii prowadzących najciekawszym plakatem był plakat prezentowany przez dr. JanaKarola Wolskiego „TURED (Transurethral Resection of the Ejaculatory Duct), czyli resekcja przezcewkowa wzgórka nasiennego w leczeniu obstrukcji w drogach wyprowadzających nasienie u pacjentów z niepłodnością męską i stanami zapalnymi prostaty”, przedstawiający metodę zaaprobowaną przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU Guidelines 2012). Na podstawie zaprezentowanej pracy można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Procedura TURED jest mało inwazyjnym postępowaniem w leczeniu obstrukcji w drogach wyprowadzających nasienie.
2. W terapii niepłodności męskiej pozwala na odstąpienie od procedury biopsji jąder w przypadku azoospermii i zamianę techniki zapłodnienia z pozaustrojowego na inseminację.
3. U pacjentów z przewlekłym zapaleniem stercza lub hematospermią TURED wpływa na redukcję objawów klinicznych.

W trakcie sesji wywiązała się ożywiona dyskusja pomiędzy uczestnikami.

dr n. med. Andrzej Antczak
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kwias