Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) > 10th Urology Residents Education...

10th Urology Residents Education Programme (EUREP) 2012

W tym roku w dniach 31.08−05.09 odbył się jubileuszowy 10. EUREP, czyli europejski program edukacyjny dla rezydentów urologii. Tradycyjnym miejscem spotkania jest stolica Republiki Czeskiej − Praga. Sześć dni wypełnionych wykładami dało zastrzyk nowej wiedzy i utrwaliło znane już wiadomości.

Prelekcje odbywały się codziennie od 8 rano do 18 wieczorem, z przerwami na kawę i lunch. W wolne wieczory i w niedzielne popołudnie można było zwiedzać Pragę, by zobaczyć choćby najważniejsze miejsca i obiekty tego niezwykłego miasta.

Spotkanie EUREP to przedsięwzięcie trudne logistycznie. W pięciu salach jednocześnie odbywa się 5 różnych modułów szkoleniowych, na które składają się wykłady typu state-of-the-art oraz interaktywne dyskusje z udziałem rezydentów. Uczestnicy każdego dnia pozostają w tym samym miejscu, natomiast wykładowcy przechodzą z sali do sali.

Pierwszego dnia tradycyjnie wykonane zostało wspólne zdjęcie wszystkich uczestników i wykładowców, które każdy dostał na zakończenie kursu. Następnie prof. Joan Palou Redorta z Portugalii, ESU Chairman, przedstawił rezydentom możliwości rozwoju, jakie oferują EAU, ESU i EBU. Wieczorem odbyło się przyjęcie powitalne, podczas którego każdy miał możliwość w swobodnej atmosferze porozmawiać z innymi uczestnikami i tutorami. Ciekawym zwyczajem jest konkurs na nazwę uczestników spotkania EUREP − adepci urologii wymyślają różne, często intrygujące nazwy, a ESU Board wybiera jedną propozycję. Nazwy poprzednich EUREP oraz tegoroczny zwycięzca zawarte są w tabeli 1.

Tabela 1
Nazwy EUREP

Organizatorzy przez ostatnie 10 lat wypracowali bardzo dobry system prowadzenia całego programu. Oprócz części naukowej zadbali także o część integrującą środowisko adeptów urologów. W niedzielny wieczór, przy przepięknym zameczku, wszyscy uczestnicy wraz z wykładowcami i organizatorami bawili się podczas barbeque. Atrakcją wieczoru było karaoke, piosenki śpiewane były w wielu językach zarówno przez delegacje narodowe, jak i grupy międzynarodowe. Po zakończeniu imprezy plenerowej część uczestników EUREP pozwoliła sobie na jeszcze jedną atrakcję: Praga nocą. Nie zwolniło to ich jednak od stawienia się następnego dnia na poranne zajęcia. Miłym akcentem były także narodowe kolacje poszczególnych delegacji wraz z tutorami z ich ojczyzn. Polska reprezentacja spotkała się wspólnie z prof. Piotrem Radziszewskim.

W trakcie programu odbywała się codzienna ewaluacja wykładowców pod kątem zawartości i jakości przedstawianego tematu, jakości audiowizualnej prezentacji, jak również interaktywności prelegenta. Ocena wystawiana przez słuchaczy jest codziennie wspólnie analizowana z szefem ESU, który stosuje zasadę: jeśli wykładowca dostanie 10% ocen „3” z 5-stopniowej skali, w przyszłym roku jego miejsce zajmie ktoś inny. W ten sposób organizatorzy nieustannie pracują nad wysoką jakością merytoryczną EUREP.

Praskie spotkanie to bardzo ważne wydarzenie w życiu wszystkich rezydentów urologii w Europie. Co roku o uczestnictwo w nim stara się bardzo wielu specjalizantów ostatniego roku specjalizacji w danym kraju (piąty lub szósty rok). Świadczy o tym chociażby fakt, że w pierwszej kwalifikacji było tylko 5 Polaków, ale dzięki drugiemu etapowi i nowym wolnym miejscom udało się dołączyć kolejnym adeptom. Polska grupa liczyła w tym roku 11 rezydentów urologii, był też jeden Polak reprezentujący Niemcy (dr Arkadiusz Miernik z Sandomierza) oraz tutor EUREP prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski.

Adepci ubiegający się o udział w EUREP powinni spełnić następujące warunki:

  • rok specjalizacji (pierwszeństwo dla specjalizantów ostatniego roku specjalizacji, tj. zakończenie specjalizacji do sierpnia roku następnego po EUREP);
  • członkostwo w EAU (pierwszeństwo dla tych, którzy zapisali się przed upływem końca rejestracji);
  • znajomość języka angielskiego.

Najważniejsza zasada: first come − first serve, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego rada dla kolejnych roczników adeptów brzmi: zgłaszajcie się tak szybko, jak to możliwe, najlepiej zaraz po rozpoczęciu przez EAU rejestracji, czyli w styczniu lub lutym danego roku. Oprócz tego należy mieć ważny paszport, przesłać na czas wymagane dokumenty i dokonać potwierdzenia przez internet. Należy pamiętać, że dotrzymywanie wszystkich terminów zgłoszeń i potwierdzeń jest przez EAU przestrzegane bardzo skrupulatnie.

Fotografia 1
Polscy rezydenci biorący udział w tegorocznym EUREP. W środku prof. Piotr Radziszewski

Warto wspomnieć o dwóch istotnych wydarzeniach towarzyszących spotkaniu EUREP: EBU Written Exam i HOT. Pierwsze wydarzenie to organizowany ostatniego dnia spotkania egzamin pisemny (testowy) EBU w języku angielskim. Wielu europejskich adeptów podchodziło do egzaminu mając dobrze ugruntowaną wcześniej wiedzę, ale też świeżo w trakcie EUREP powtórzony wymagany zakres materiału. Każdy, komu nie udałoby się zdać w Pradze, może podejść jeszcze raz w listopadzie, niezależnie czy w danym kraju egzamin EBU jest obowiązkowy, dobrowolny czy równoważny z narodowym końcowym egzaminem specjalizacyjnym. Niestety nie dotyczy to Polaków − mamy prawo podejść do egzaminu EBU podczas EUREP, jednakże w razie niepowodzenia tracimy możliwość powtórnej próby w listopadzie danego roku. Może warto byłoby postarać się o zagwarantowanie możliwości podwójnej szansy także dla polskich adeptów urologii, nawet jeśli mieliby oni pokrywać koszt egzaminu w Pradze z własnej kieszeni? Obecnie na tle innych specjalizacji w kraju i tak mamy możliwość zdawania egzaminu specjalizacyjnego tylko 1 raz w roku, więc możliwość dwukrotnego w roku podejścia do testu byłaby tylko częściowym wyrównaniem szans w stosunku do innych specjalności.

Drugim bardzo interesującym wydarzeniem tegorocznego EUREP były szkolenia laparoskopowe hands-on-training (HOT). Liczba uczestników była ograniczona liczbą 15 stanowisk szkoleniowych Olympusa, do których było przydzielonych 15 trenerów, znanych europejskich laparoskopistów pod przewodnictwem dr. Bena van Cleyenbreugela z Holandii. Sesje HOT odbywały się wczesnym rankiem (6.45−8.15), przed śniadaniem i porannymi wykładami, lub późnym wieczorem, po kolacji (19−21). Były one nieocenioną możliwością spróbowania swoich sił w specjalnie przygotowanych przez EAU ćwiczeniach z zakresu podstawowych umiejętności z urologii laparoskopowej. Warto nadmienić, iż w szkoleniu HOT uczestniczyło aż 9 Polaków.

Tabela 2
Liczby uczestników EUREP 2012 r. z poszczególnych państw

A teraz kilka danych statystycznych. Wszystkich adeptów urologii było 360 z 40 krajów. Liczebność grup z poszczególnych państw przedstawia tabela 2. Wykłady prowadziło 20 europejskich ekspertów. W sesjach szkolenia laparoskopowego hands-on-training (HOT) uczestniczyło 300 rezydentów, zaś do egzaminu E-BLUS przystąpiło 58 adeptów. Wyzwanie pisemnego egzaminu EBU podjęło 206 lekarzy. Tabela 3 przedstawia dotychczasowy udział Polaków w praskim spotkaniu w poszczególnych latach.

Tabela 3
Liczby polskich adeptów urologii uczestniczących w EUREP w poszczególnych latach

10. EUREP to było bardzo udane spotkanie szkoleniowe młodych adeptów urologii z całej Europy. Miejmy nadzieję, że idea EUREP nie upadnie i będzie kontynuowana jeszcze przez wiele lat, mimo że jest największym wydatkiem ESU. Liczymy na to, że reprezentanci naszego kraju na następnych spotkaniach będą jeszcze liczniejsi i aktywniejsi niż dotychczas, zwłaszcza że egzamin EBU jest obowiązkowy dla polskiego adepta urologii.

dr n. med. Piotr Paweł Świniarski
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

Zdjęcie: Łukasz Wojnar