Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/5 (75) > Drogie Koleżanki, Członkinie Polskiego...

Drogie Koleżanki, Członkinie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych

Dnia 14 września 2012 roku po raz kolejny spotkałyśmy się na Sesji Pielęgniarek Urologicznych, zorganizowanej podczas 42. Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Łodzi. Ostatni raz Łódź gościła członków PTU w roku 2000.

Uroczystego otwarcia Sesji Pielęgniarek dokonała przewodnicząca, mgr Jolanta Pokoca − prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych. Pierwsza prezentacja, przedstawiona przez dr Mariolę Kosowicz − psychoonkologa klinicznego, dotyczyła asertywności. Doktor Kosowicz w niezwykle ciekawy sposób pogłębiła wiedzę pań pielęgniarek na temat skutecznego mówienia „tak” i „nie”.

Tematyka wystąpień prezentowanych przez panie pielęgniarki była bardzo zróżnicowana. Pani Barbara Daft zaprezentowała pracę pod tytułem „Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po prostatektomii”. Schorzenia dotyczące gruczołu krokowego były w tym roku tematem wiodącym na kongresie w Łodzi, co podwyższyło wartość tego cennego wystąpienia. Drugim tematem, autorstwa Weroniki Borkowskiej i Beaty Łuczak, były zagrożenia na stanowisku pielęgniarki bloku operacyjnego. Świadomość zagrożeń, na które pielęgniarka jest narażona w swojej pracy, pozwala ograniczyć ryzykowne zachowania i poprawia bezpieczeństwo osób uczestniczących w zabiegach urologicznych oraz asystujących przy nich. Pani Beata Karwat przedstawiła pracę „Sposoby odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii z powodu raka pęcherza moczowego”, natomiast pani Anna Kubiak opowiedziała o kamicy pęcherza moczowego. Obie prezentacje okazały się bardzo przydatne w ugruntowaniu i uzupełnieniu wiedzy o tych jakże często spotykanych jednostkach chorobowych. Tematem ostatniego referatu prezentowanego na sesji był udział pielęgniarki urologicznej w edukacji studentów Wydziału Lekarskiego. Miałam okazję podzielić się z Paniami własnymi doświadczeniami z prowadzenia zajęć dydaktycznych przygotowanych dla studentów medycyny, zdobywających wiedzę i umiejętności z urologii.

Fotografia 1
Ustępująca prezes PSPU, mgr Jolanta Pokoca

Kolejnym etapem spotkania Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych było Walne Zgromadzenie Członków. Prezes Jolanta Pokoca uroczyście otworzyła zgromadzenie i przedstawiła porządek obrad. Odbyło się jawne głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, po czym wybrano sekretarza i Komisję Skrutacyjną, odpowiedzialną za liczenie głosów w tajnych wyborach. Przedstawione zostały również szczegółowe sprawozdania sekretarza, skarbnika oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań przedstawione zostały kandydatki na nowego prezesa, po czym rozpoczęło się głosowanie. Po przeliczeniu głosów ogłoszono, że wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes − Kwiryna Kijak, zastępca − Jolanta Pokoca, skarbnik − Alina Dąbrowska, sekretarz − Beata Pilarska, Marzena Tusk − członek oraz Renata Dądela − członek.

Fotografia 2
Prezes nowo powołanego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych, mgr Kwiryna Kijak

Składam gratulacje na ręce pań Weroniki Borkowskiej i Beaty Łuczak, których prezentacja „Zagrożenia na stanowisku pielęgniarki bloku operacyjnego” zdobyła pierwszą nagrodę na najlepszą pracę Sesji Pielęgniarek Urologicznych. Praca ta otrzymała także pieniężną nagrodę prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Zachęcam wszystkie Panie do aktywności naukowej i prezentowania swoich pomysłów, osiągnięć, prac oraz propozycji dotyczących pielęgniarstwa urologicznego. Zapraszam Koleżanki z całej Polski do kontaktu drogą mailową − swój adres podaję poniżej. Liczę na współpracę z paniami pielęgniarkami także z innych stowarzyszeń. Chciałabym również, aby w przyszłości nasze stowarzyszenie nawiązało kontakt z koleżankami z innych krajów. Jestem przekonana, że wymiana doświadczeń przyczyni się do poszerzenia naszej wiedzy.

Pozdrawiam serdecznie.

mgr Kwiryna Kijak
prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych

virina@poczta.onet.pl