Przegląd Urologiczny 2011/1 (65) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/1 (65) > Wartość diagnostyczna PET z użyciem [11C]...

Wartość diagnostyczna PET z użyciem [11C] choliny dla określenia stopnia zaawansowania raka stercza z nawrotem biochemicznym po radykalnej prostatektomii bez zmian w rutynowych badaniach obrazowych

[11C] Choline Positron Emission Tomography/Computerized Tomography to Re stage Cancer Cases With Biochemical Failure After Radical Prostatectomy and No Disease Evidence on Conventional Imaging

Giovacchini G, Picchio M, Briganti A, Cozzarini, Scattoni V, Salonia A, Landoni C, Gianolli L, Di Muzio N, Rigatti P, Montrosi F, Messa C Centrum Molekularnego Obrazowania, Uniwersytet Milano-Bicocca, Wydział Medycyny Nuklearnej, Urologia I Radiologia Onkologiczna, Instytut Naukowy św. Rafała i Instytut Obrazowania i Molekularnej Fizjologii, Oddział Medycyny Nuklearnej, Szpital św. Gerarda, Monza, Włochy

Oceniono wartość [11C] PET u chorych z nawrotem biochemicznym po radykalnej prostatektomii, bez zmian w tradycyjnych badaniach obrazowych. Do badania retrospektywnie włączono 2124 chorych po radykalnej prostatektomii, operowanych w latach 2004-2007, u których wykonano [11C] PET dla określania stopnia zaawansowania nowotworu. Kryteriami włączenia do badania były wcześniejsza radykalna prostatektomia z usunięciem węzłów chłonnych miednicznych, wzrost PSA powyżej 0,2 ng/ml po operacji, brak choroby nowotworowej w usuniętych węzłach chłonnych oraz brak objawów przerzutów odległych w rutynowych badaniach obrazowych. Z badania wyłączono chorych, którzy otrzymywali adjuwantową radioterapię lub analogi LHRH. Kryteria włączenia do badania spełniało 109 chorych spośród 2124 (5%). Średni poziom PSA chorych poddanych PET wynosił 0,81 ng/ml (zakres od 0,22 do 16,76). Badanie obrazowe sugerowało wznowę miejscową u 4 chorych (4%) i chorobę nowotworową w węzłach chłonnych u 8 (7%). W analizie retrospektywnej PET była dodatnia w 5%, 15% i 28% u chorych z PSA poniżej 1, między 1 a 2 oraz powyżej 2 ng/ml (p<0,05). PSA był jedynym znamiennym wskaźnikiem prognostycznym wyników PET (p<0,05). PET, wykrywając zwiększony metabolizm choliny, sugeruje nawrót choroby u 11% chorych z rakiem stercza po radykalnej prostatektomii, gdzie choroba nie jest wykrywana rutynową diagnostyką obrazową. PET może być pomocna w ponownej ocenie zaawansowania choroby. Natomiast po analizie retrospektywnej danych w ocenie autorów nie można na podstawie wyniku [11C] PET podejmować decyzji co do sposobów dalszego leczenia.

Opracował: dr med. Tomasz Drewniak