Przegląd Urologiczny 2010/5 (63) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/5 (63) > Podsumowanie roku 2009

Podsumowanie roku 2009

Zgodnie z informacją zamieszczoną w "European Urology Today" (Vol. 22, No 3, June-July 2010) do systemu EU-ACME należy obecnie ponad 14 tysięcy urologów. Około 50% z nich uczestniczy aktywnie, czyli gromadzi punkty kredytowe. Do tej aktywnej grupy należą polscy urolodzy zarejestrowani w EU-ACME przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Od 2002 roku grupa 311 urologów zaliczyła pierwszy i weszła w kolejny, wyznaczony przez European Board of Urology, pięcioletni okres rozliczeniowy. Dyplomy podsumowujące pięcioletnią aktywność naukową otrzymało: 189 uczestników za lata 2002-2006, 54 uczestników za lata 2003-2007, 41 uczestników za lata 2004-2008 i 27 uczestników za lata 2005-2009.

W lipcu 2010 roku uczestnicy systemu CME-CPD (EU-ACME), którzy zdobyli punkty kredytowe, otrzymali raporty i dyplomy dotyczące roku 2009. Każdy raport składa się z dwóch części. W pierwszej wyszczególnione są punkty uzyskane w danym roku oraz szczegółowe nazwy aktywności. Druga część raportu to zestawienie zbiorcze z podziałem na lata oraz kategorie CME i CPD. Raporty zostały przygotowane przez Biuro EU-ACME w Holandii na podstawie informacji dostarczonych przez Biuro CME-CPD Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Każdy rok uczestnictwa członka PTU w europejskim systemie punktacji kredytowej kosztuje 10 euro - koszt ten ponosi Polskie Towarzystwo Urologiczne (wyłączając opłatę za tych uczestników, którzy są aktywnymi członkami European Association of Urology i za których płaci EAU).

Punkty, liczby, lata

Jeden z uczestników systemu EU-ACME wyraził opinię, że punkty powinny być przyznawane nie tylko za aktywność naukową, ale też za żmudną pracę związaną z wypełnianiem formularzy i dostarczaniem na czas dokumentów do Biura CME-CPD. Rzeczywiście, jest w tym stwierdzeniu trochę racji. Można przypuszczać, że aktywność naukowa polskich urologów jest większa, niż świadczą o tym punkty. Zdarza się przecież, że raporty nie uwzględniają wszystkich aktywności, ponieważ… nie zostały one nigdzie zgłoszone.

Według dostępnych danych analiza dokonań w roku ubiegłym przedstawia się następująco: w roku 2009 odbyło się 19 akredytowanych imprez naukowych (kompletna lista zamieszczona jest na stronie www.pturol.org.pl w części "CME-CPD"). Dzięki zaangażowaniu organizatorów była to okazja do uzyskania punktów CME za udział w tych wydarzeniach oraz punktów CPD za prezentację i autorstwo prac.

W roku 2009 do systemu CME-CPD należało 353 polskich urologów, wśród nich aktywnych było 324. Nadzwyczajną aktywność wykazało dwóch liderów, którzy uzyskali odpowiednio: 416 i 318 punktów. Gratulacje należą się też czterem uczestnikom, którzy zgromadzili ponad 200 punktów i znacznej grupie - 21 osób - z punktami od 101-200. Największą grupę stanowią ci, którzy uzyskali od 21 do 100 punktów. Na drugim miejscu znajduje się 81 urologów z punktami od 1-20. Tendencja ta powtarza się już kolejny rok. Tabela pokazuje liczbę uzyskanych punktów z podziałem na lata i liczbę (odsetek) uczestników EU-ACME.

Tabela 1
 

Spośród wszystkich uczestników systemu EU-ACME w roku 2009 ani jednego punktu nie uzyskało 29 (8,2%). Ci, dla których ten rok jest już drugim z kolei rokiem bez punktów, będą automatycznie wyrejestrowani z systemu. Również brak opłaconej składki PTU będzie skutkował wyrejestrowaniem z EU-ACME.

Wiedeń za punkty

Od 2006 roku uczestnicy systemu EU-ACME (CME-CPD) mają możliwość zdobywania punktów CME odpowiadając on-line na testy wielokrotnego wyboru (MCQs) zamieszczane w publikacjach EAU, tj. w: "European Urology", "European Urology Supplement", "EAU- EBU Update Series". Kontynuując ubiegłoroczną inicjatywę przewodniczącego komitetu EU-ACME, prof. Helmuta Madersbachera, trzy osoby należące do EU-ACME, które bezbłędnie rozwiążą najwięcej testów MCQs zamieszczonych w wymienionych publikacjach EAU, wygrają bezpłatną rejestrację na 26. Kongres EAU. Kongres odbędzie się w Wiedniu w dniach 18-22 marca 2011 roku. Pod uwagę będą brane tylko rozwiązania testów zamieszczonych w okresie od 1 czerwca 2010 do 31 grudnia 2010 roku (www.eu-acme.org/europeanurology). Zwycięzcy otrzymają oficjalne listy na początku stycznia 2011 roku, a ich nazwiska będą ogłoszone w lutowym wydaniu "European Urology Today". (źródło: "European Urology Today", April-May 2010).

Już czas na nadsyłanie do Biura CME-CPD PTU dokumentów dotyczących aktywności naukowych w 2010 roku!

Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager