Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/6 (64) > Co nowego w Sekcji Endourologii i ESWL...

Co nowego w Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Zarząd Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego przy aktywnym współudziale wszystkich członków Sekcji - zgodnie z jej programem - nadal poszukuje nowych form działania i stara się wpisać w tradycję zapoczątkowaną przez poprzednie władze Stowarzyszenia.

Jednym z kluczowych elementów działania jest współpraca z Sekcją Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz planowana współpraca z Sekcją Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Pokłosiem wymiany doświadczeń w tym względzie oraz próbą sprostania oczekiwaniom członków Sekcji Endourologii i ESWL PTU jest zastąpienie dotychczasowego oficjalnego organu prasowego Sekcji - "Acta Endoscopica Pologna", kwartalnikiem "Videosurgery and other miniinvasive techniques", będącym oficjalnym pismem Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Chirurgii Bariatrycznej TCHP. Od dnia 12.10.2010 r. kwartalnik posiadający punktację IF: 0.826, MNISW: 9 oraz Index Copernicus 9.00 został objęty patronatem SE ESWL PTU. Prenumerata kwartalnika jest możliwa po zaakceptowaniu składki rocznej do Sekcji Wideochirurgii, która wynosi: 50 zł dla rezydenta lub lekarza w trakcie specjalizacji, a 70 zł dla lekarza po specjalizacji i członka wspierającego, który nie musi być lekarzem. W ramach składki członek otrzymuje:

 • Certyfikat członkostwa Sekcji Wideochirurgii TCHP i Sekcji Endourologii ESWL PTU
 • Prenumeratę kwartalnika "Videosurgery and other miniinvasive techniques"
 • Dostęp elektroniczny do pism:
  - "Videosurgery and other miniinvasive techniques"
  - "Kardiologia Polska"
  - "Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska"
  - "Ginekologia Praktyczna"
  - "Współczesna Onkologia"
  - "Archives of Medical Science"
 • Termedia Newsletter

Dodatkowo istnieje możliwość istotnego obniżenia składki członkowskiej w Europeen Association for Endoscopic Surgery (EAES). Sekcja proponuje wspólne członkostwo EAES/PVS, tzw. Polish Block Membership of EAES. Dzięki Polish Block Membership można otrzymać:
1. Istotne obniżenie składki członkowskiej - ze 115 euro/rok do 230 PLN/rok
2. Zredukowanie kosztów wpisowego o 100 euro na coroczny zjazd EAES oraz na inne światowe kongresy z udziałem EAES
3. Zniżki wpisowego na akredytowane przez EAES sympozja i workshopy
4. Zniżki na prowadzone przez EAES kursy doskonalące
5. Certyfikat członkostwa
6. Prenumeratę miesięcznika "Surgical Endoscopy" (IF 1.7-2.3), który będzie dostarczany pocztą do każdego członka w ramach składki
7. Dostęp elektroniczny do:
- "Surgical Endoscopy"
- "Diseases of the Colon & Rectum"
- "Annals of Surgical Oncology"
- "World Journal of Surgery"
8. EAES newsletter EUROLINK
9. EAES yearbook

Składka roczna w wysokości 230 złotych rocznie dla lekarzy po specjalizacji i 180 zł dla specjalizujących się będzie zbierana przez Sekcję Wideochirurgii do końca grudnia na rok następny. W przypadku podpisania zobowiązania członkostwa trzyletniego składka ulega dalszemu obniżeniu do odpowiednio: 200 zł i 150 zł rocznie. Ze strony Sekcji Endourologii i ESWL PTU, Wideochirurgii zapewniamy w ramach połączonej składki Sekcji i EAES (EAES/PVS) wszystkie przywileje i udogodnienia wynikające z członkostwa we wszystkich organizacjach. Obniżona składka trzyletnia wymaga podpisania zobowiązania na Registration Form do opłacania składek do końca każdego roku na następny rok kalendarzowy w ciągu następnych trzech lat oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.wideochirurgia.pl. Po wysłaniu zgłoszenia i opłaceniu składek otrzymają Państwo potwierdzenie członkostwa pocztą elektroniczną na podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Ponadto w imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w Pierwszym Polskim Kongresie Endochirurgii, który odbędzie się w dniach 6-8 października 2011 roku. Kongres będzie organizowany przez SE ESWL PTU przy współpracy z Sekcją Wideochirurgii PTCH i Sekcją Endoskopii PTG. Na proponowaną formułę dwudniowej imprezy składają się sesje panelowe, debaty okrągłego stołu, debaty pro-contra oraz sesje wideo odnoszące się do trzech naszych dyscyplin klinicznych, z udziałem zarówno endochirurgów polskich, jak i zagranicznych.

dr hab. med. Piotr L. Chłosta, FEBU, prof. nadzw. UJK
przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU