Przegląd Urologiczny 2009/2 (54) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/2 (54) > EU-ACME na świecie

EU-ACME na świecie

Pięć lat EU-ACME

Program EU-ACME, czyli wspólna inicjatywa European Association of Urology i European Board of Urology, której celem było stworzenie udoskonalonego systemu kształcenia ustawicznego na poziomie europejskim, ma już pięć lat. W skład komitetu EU-ACME pod przewodnictwem profesora Helmuta Madersbachera należą zarówno przedstawiciele EBU: Mr. P. Whelan, prof. S. Műller, prof. G. Alivizatos, jak i przedstawiciele EAU: prof. C.R. Chapple, prof. H. Van Poppel, prof. P.-A. Abrahamsson (z urzędu). Podstawą programu jest system punktacji kredytowej CME-CPD.

Biuro EU-ACME

Obsługą administracyjną systemu zajmuje się Biuro EU-ACME z siedzibą w Arnhem, w Holandii. Managerem projektu jest pani Beata Adamczyk. Biuro to można nazwać ?centralą?, gdzie przekazywane i przechowywane są wszystkie informacje dotyczące działania systemu CME-CPD w Polsce i na świecie. Zadania Biura to m.in. rejestracja punktów kredytowych CME i CPD na kontach uczestników systemu, przygotowywanie indywidualnych raportów rocznych, rejestracja akredytowanych imprez CME. Do zadań Biura EU-ACME należy też promocja systemu poprzez obecność przedstawicieli Biura EU-ACME na międzynarodowych imprezach naukowych, publikowanie artykułów w ?European Urology Today?, dystrybucję ulotek (2 zdjęcia ulotek w załączeniu), stronę internetową www.eu-acme.org.

Biuro EU-ACME

Obsługą administracyjną systemu zajmuje się Biuro EU-ACME z siedzibą w Arnhem, w Holandii. Managerem projektu jest pani Beata Adamczyk. Biuro to można nazwać ?centralą?, gdzie przekazywane i przechowywane są wszystkie informacje dotyczące działania systemu CME-CPD w Polsce i na świecie. Zadania Biura to m.in. rejestracja punktów kredytowych CME i CPD na kontach uczestników systemu, przygotowywanie indywidualnych raportów rocznych, rejestracja akredytowanych imprez CME. Do zadań Biura EU-ACME należy też promocja systemu poprzez obecność przedstawicieli Biura EU-ACME na międzynarodowych imprezach naukowych, publikowanie artykułów w ?European Urology Today?, dystrybucję ulotek (2 zdjęcia ulotek w załączeniu), stronę internetową www.eu-acme.org.

EU-ACME w liczbach

Od roku 2004 liczba zarejestrowanych w systemie punktacji kredytowej systematycznie wzrasta. Wzrasta też (choć powoli) odsetek aktywnych uczestników, którzy gromadzą punkty kredytowe za udział w akredytowanych imprezach edukacyjnych i za własną aktywność naukową. Z danych EU-ACME wynika, że w roku 2008 liczba aktywnych członków wzrosła o 5% w porównaniu z rokiem 2007 (43%). Biuro EU-ACME ściśle współpracuje z europejskimi stowarzyszeniami urologicznymi. Do chwili obecnej do EU-ACME przystąpiło ich 18. Tabela przedstawia liczbę uczestników EU-ACME w poszczególnych krajach (brak informacji na temat aktywności członków EU-ACME w danym kraju).

Liczba uczestników EU-ACME z podziałem na kraje

Cele EU-ACME

Główne cele EU-ACME na najbliższe dwa lata to m.in. umacnianie dalszej współpracy z narodowymi stowarzyszeniami urologicznymi, dążenie do wzrostu liczby uczestników EU-ACME, dążenie do sku-teczniejszego wykorzystania internetu jako sposobu gromadzenia punktów, doskonalenie sposobów kontroli obecności podczas akre-dytowanych imprez. Tę lepszą kontrolę, a tym samym łatwiejszy sposób rejestracji punktów zapewnia skanowanie kart EU-ACME. Przenośne skanery umieszczane są w widocznych miejscach podczas akredytowanych imprez (zdjęcie obok). W celu uzyskania punktów uczestnicy powinni przesunąć swoją kartę EU-ACME przez czytnik i jeśli zrobią to prawidłowo, usłyszą ?piknięcie? i zobaczą zielone światełko. Zapisane w pamięci skanera dane są transferowane bezpośrednio na indywidualne konta uczestników po zakończeniu imprezy.


Dzięki osiągnięciu wymienionych wyżej celów uczestnictwo w systemie EU-ACME powinno być coraz bardziej owocne i przynosić coraz więcej korzyści ich uczestnikom, dla których ?Continuing Medical Education is a lifelong commitment!?

Dane liczbowe zostały udostępnione przez Biuro EU-ACME.

Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager, PTU