Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) > 10 lat Oddziału Urologii Kliniki Św. Rodzinyw...

10 lat Oddziału Urologii Kliniki Św. Rodzinyw Poznaniu

Dnia 19 kwietnia 2008 roku w hotelu Andersia w Poznaniu odbyło się wiosenne spotkanie Oddziału Wielkopolskiego PTU. Organizatorem zebrania był Oddział Urologii Kliniki Św. Rodziny w Poznaniu, który obchodził dziesięciolecie swojego istnienia. Spotkanie nasze cieszyło się wysoką frekwencją, niewątpliwie dzięki ciekawej tematyce obrad i atrakcyjnemu miejscu. Oprócz urologów wielkopolskich, którzy stanowili znakomitą większość uczestników, wzięli w nim również udział czołowi ginekolodzy i onkolodzy z Poznania. Pierwsza cześć obrad, którą pro wadził dr Piotr Nowakowski, dotyczyła problemów urologicznych ginekologii onkologicznej i operacyjnej. Drugą część prowadził przyjaciel nasz i naszego oddziału, dr Piotr Jarzemski z Bydgoszczy. Dotyczyła ona raka gruczołu krokowego - leczenia operacyjnego, miejsca brachyterapii i teleradioterapii w leczeniu tego raka. Obydwie sesje wywołały burzliwą dyskusję, w której brali udział m.in.: urolodzy - prof. Zbigniew Kwias, dr Piotr Jarzemski; onkolodzy - doc. Janusz Skowronek, doc. Andrzej Roszak, dr Piotr Milecki oraz ginekolodzy - prof. Tomasz Opala, dr Błażej Nowakowski. Wieczorem wszyscy goście bawili się w nastrojowej restauracji "Piano Bar" w Starym Browarze.

Fotografia 1
Od prawej w górnym rzędzie: dr Wojciech Sawicki, dr Paweł Szymanowski, dr Witold Woźniak; od prawej w dolnym rzędzie: dr Maciej Strzyżowski, dr Piotr Nowakowski, dr Adam Michalski

Chcielibyśmy przybliżyć Szanownym Koleżankom i Kolegom historię powstania i 10 lat działalności naszego oddziału oraz NZOZ Uromed.

W roku 1997 poznańscy urolodzy - Adam Michalski, Piotr Nowakowski, Wiesław Sokołowski i Maciej Strzyżowski utworzyli spółkę, a następnie NZOZ Uromed, którego celem jest świadczenie ambulatoryjnych usług urologicznych. Działa on do dzisiaj w po mieszczeniach wydzierżawionych od Kliniki Św. Rodziny w Poznaniu (szpital publiczny służby zdrowia). W skład struktur organizacyjnych NZOZ Uromed wchodzą:

 • pracownia ESWL (kontrakt z NFZ),
 • pracownia badań urodynamicznych (kontrakt z NFZ),
 • gabinety urologiczne (brak kontraktu z NFZ).

Obecnie udziałowcami spółki Uromed są lekarze pracujący w naszym Oddziale Urologicznym, o których będzie mowa dalej. Na bazie i w oparciu o NZOZ Uromed w 1998 roku powstał nowy Oddział Urologiczny w Poznaniu w państwowym szpitalu - Klinice Św. Rodziny. Oddział od powstania działa jako publiczny, a nie prywatny. Członkami założycielami oddziału byli: Adam Michalski, Piotr Nowakowski oraz dyrektor Kliniki Św. Rodziny, Jacek Profaska. Szczególnie godne podkreślenia jest odważne i nowatorskie podejście dyrektora Jacka Profaskiego do idei powstania oddziału w zupełnie różnej strukturze organizacyjnej. Warunki lokalowe w 1998 roku mieliśmy bardzo skromne - zaledwie cztery łóżka, endoskopową salę zabiegową i dostęp do bloku operacyjnego. W roku 2000 było już piętnaście łóżek i druga sala zabiegowa, a w roku 2001 trzydzieści łóżek i tak jest do dzisiaj. Od początku powstania oddziału postanowiliśmy wyposażyć go w nowoczesną aparaturę urologiczną i stosować mało inwazyjne techniki operacyjne.

Obecnie oddział i urologiczne gabinety ambulatoryjne posiadają:

 • 15 zestawów do elektroresekcji przezcewkowej,
 • podobną liczbę cystoskopów,
 • 5 ureterorenoskopów,
 • kompletne instrumentarium do PCNL z ramiennikiem C - rtg
 • 2 zestawy do laparoskopii firmy Storz,
 • tor wizyjny z sali operacyjnej na salę konferencyjną,
 • aparat ESWL Prezolith 2000 firmy Wolf,
 • 2 aparaty USG z pełnym profilem sond ultrasonograficznych,
 • 2 aparaty do badań urodynamicznych,
 • własną pracownię rentgenowską.

Warto podkreślić, że cała wymieniona wyżej aparatura urologiczna jest własnością poszczególnych lekarzy oddziału lub spółki Uromed. Kupowaliśmy ją stopniowo przez wiele lat ze środków własnych, biorąc kredyty lub lesing. Dlatego nikt nie może nam zarzucić, że w naszej działalności prywatnej w NZOZ Uromed lub kontraktowej w oddziale państwowym "żerujemy na publicznym mieniu".

Kilka zdań o personelu lekarskim i pielęgniarskim. W roku 1998 i 1999 w oddziale w pełnym wymiarze godzin pracował Adam Michalski a w weekendy operował Piotr Nowakowski - wówczas adiunkt Kliniki Urologii AM w Poznaniu. Zatrudnialiśmy 5 pielęgnia rek urologicznych. W roku 2000 do oddziału przyszli Wojciech Sawicki, Paweł Szymanowski i Witold Woźniak, a Piotr Nowakowski przeszedł na pełen wymiar czasu pracy. Teraz zatrudnionych jest 14 pielęgniarek urologicznych. W roku 2003 do zespołu dołączył Maciej Strzyżowski, który poprzednio był ordynatorem oddziału urologicznego Szpitala w Puszczykowie koło Poznania. Zatrudnionych było 19 pielęgniarek urologicznych. Obowiązki ordynatora oddziału pełnił Piotr Nowakowski. Od roku 2007 konsultantem wojewódzkim Wielkopolski w dziedzinie urologii jest Maciej Strzyżowski.

Organizacja pracy naszego oddziału jest nieco inna niż zdecydowanej większości polskich oddziałów urologicznych. Od powstania oddziału przyjęto system pracy konsultancko-kontraktowy, a nie ordynatorski. Znaczy to, że każdy lekarz oddziału ponosi całkowitą odpowiedzialność za leczenie pacjenta. Lekarz oddziału pacjenta przyjmuje, diagnozuje, operuje, prowadzi po operacji i wypisuje do domu. Pełni dyżur pod telefonem przez całą dobę lub prosi o to kolegę. Sam kupuje i naprawia sprzęt, wyposażenie medyczne potrzebne do procesu leczenia. Drogą aparaturę, na przykład ESWL, USG, kupujemy wspólnie w ramach spółki Uromed.

Oddział finansowany jest tylko z kontraktu z NFZ. Nie ma w oddziale pacjentów prywatnych i finansowania z innych źródeł. Kontrakt z NFZ na finansowanie oddziału podpisuje co roku dyrektor szpitala. Każdy z lekarzy oddziału oraz spółka Uromed co roku podpisuje z dyrektorem szpitala subkontrakt na wykonywane usługi urologiczne. Jest to określony procent (zaznaczam mniejszy) z całości kontraktu oddziału. Z pozostałej części kontraktu oddziału (tej większej) dyrektor opłaca personel - pielęgniarki, salowe, lekarzy anestezjologów, leki, wyżywienie pacjentów, koszty pośrednie i administrację. Chcę podkreślić, że oddział w takiej formule organizacji i finansowania całkowicie się sprawdził i od początku działalności przynosi szpitalowi zysk.

Kilka słów o zakresie oraz liczbie wykonywanych w oddziale zabiegów i operacji urologicznych.

W roku 1998, gdy operowałem tylko z Piotrem Nowakowskim, wykonaliśmy:

 • 305 operacji endoskopowych (TUR P, TUR B, uretrotomię);
 • 318 zabiegów (cystoskopię, biopsję stercza);
 • 14 operacji otwartych.

W sumie w roku 1998 wykonaliśmy 637 operacji i zabiegów. W roku 2007 rutynowymi operacjami w naszym oddziale są - endoskopowe PCNL, nefrektomie radykalne, prostatektomie radykalne, cystektomie oraz operacje naprawcze i rekonstrukcyjne po uszkodzeniach dróg moczowych.

W roku 2007 wykonaliśmy:

 • 1501 operacji endoskopowych, PCNL i laparoskopowych;
 • 1100 zabiegów endoskopowych (cystoskopie, biopsje stercza, przetoki nerkowe i inne);
 • 663 operacji otwartych (nefrektomie brzuszne, prostatektomie i cystektomie radykalne, operacje nietrzymania moczu i inne);
 • 2465 zabiegów ESWL. W sumie w roku 2007 zespół lekarzy naszego oddziału wykonał 5729 operacji i zabiegów urologicznych.

Po dziesięciu latach istnienia dzięki olbrzymiej pracy i zaangażowaniu wszystkich pracujących w oddziale lekarzy i pielęgniarek wykonujemy znaczącą część szpitalnych usług urologicznych w Poznaniu i Wielkopolsce.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować prof. dr. hab. med. Andrzejowi Borówce, naszemu konsultantowi krajowemu, za dziesięć lat nieustającego wsparcia, pomocy w trudnych chwilach oddziału, życzliwości dla naszej pracy oraz działalności urologicznej i organizacyjnej.

lek. med. Adam Michalski
dr. n. med. Piotr Nowakowski
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Kliniki Św. Rodziny w Poznaniu