Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) > Sprawozdanie z Warsztatów Laparoskopowych...

Sprawozdanie z Warsztatów Laparoskopowych Olsztyn 2008

Fotografia 1
 

Kurs "Laparoskopia w urologii", zorganizowany przez Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgo szczy, odbył się w marcu 2008 r. w olsztyńskim Instytucie Weterynarii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ze względu na duże zainteresowanie kurs przeprowadzono w dwóch turach: 3-4 marca i 5-6 marca. Wykłady oraz warsztatowe ćwiczenia praktyczne prowadzili dr med. P. Jarzemski i dr med. S. Listopadzki. Głównym tematem kursu była laparoskopia nerki.

Fotografia 2
dr Piotr Jarzemski i dr Stanisław Listopadzki

Pierwszego dnia w godzinach rannych uczestnicy wysłuchali wykładów na temat technik laparoskopowych w urologii. Ponadto omówiono poszczególne zabiegi urologiczne wykonywane techniką laparoskopową. W godzinach popołudniowych rozpoczęto ćwiczenia na trainerach laparoskopowych - technika szycia laparoskopowego, a następnie praca z preparatami zwierzęcymi. Drugiego dnia kursu wykonywano operacje na żywych, znieczulonych świniach. Każdy uczestnik kursu miał możliwość wykonania nefrektomii.

Fotografia 3
Zajęcia podczas warsztatów

Nad prawidłowym przebiegiem warsztatów czuwał zespół doświadczonych urologów z Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, a także komisja bioetyczna. Jestem pod dużym wrażeniem profesjonalizmu, z jakim został zorganizowany kurs. Dwunastu uczestników zostało podzielonych na cztery trzyosobowe grupy - każda pracująca na innym stanowisku laparoskopowym. W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości podczas pracy na trainerach cennych porad udzielali organizatorzy warsztatów.

Fotografia 4
 
Fotografia 5
 

Profesjonalna organizacja, przemyślana tematyka kursu, jak również ćwiczenia od godzin rannych do wieczornych umożliwiły realizację tematyki kursu w ciągu 2 dni.

Uważam, iż tego rodzaju warsztaty w sposób istotny wpływają na rozwój laparoskopii urologicznej w Polsce.

Pragnę złożyć szczególne podziękowania firmie Abbot za objęcie mecenatem większości uczestników kursu.

lek. med. Gerard Grotthuss
Klinika Urologii CMKP
I Zespół Dydaktyki Urologicznej.
Oddział Urologii MSS w Warszawie
kierownik kliniki i ordynator oddziału:
prof. dr hab. Andrzej Borówka