Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) > Urolog - konsulem honorowymKrólestwa Belgii

Urolog - konsulem honorowymKrólestwa Belgii

W dniu 30. 06. 2008 r. nastąpiła uroczysta inauguracja działalności Konsulatu Honorowego Królestwa Belgii w Bydgoszczy. Otwarcie tego nowego przedstawicielstwa dyplomatycznego jest efektem wspólnych, wielomiesięcznych działań władz miejskich i regionalnych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady Belgii. W ich rezultacie w dniu 13 kwietnia 2008 r. na wniosek ministra spraw zagranicznych Belgii, król Belgii Albert II mianował pana Stanisława Wrońskiego konsulem honorowym Królestwa Belgii.

Stosownie do zapisu w Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, konsul honorowy to urzędnik państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, który w przeciwieństwie do konsula zawodowego pracuje honorowo, nie pobierając za swą pracę wynagrodzenia, może wykonywać podobne funkcje jak konsul zawodowy i jest uważany za oficjalnego przedstawiciela państwa wysyłającego. Natomiast przywileje i działania konsula honorowego są częściowo ograniczone w stosunku do konsula zawodowego. Zakres jego obowiązków ostatecznie jest ustalany przez daną ambasadę. W związku z wykonywaniem przez konsula honorowego czynności konsularnych (i tylko w tym wypadku) jest on chroniony immunitetem, co sprowadza się do wyłączenia możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności przez państwo, w którym urzęduje. Na całym świecie konsulaty honorowe stanowią większość placówek dyplomatycznych. Konsul, w tym honorowy, oprócz pomocy reprezentowanej przez siebie społeczności służy wzajemnemu poznaniu narodów, ich kultur, ułatwianiu kontaktów oraz wzajemnych przedsięwzięć.

Fotografia 1
Przed wejściem do Konsulatu Honorowego Królestwa Belgii w Bydgoszczy

Fotografia 2
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na uroczystości wręczenia nominacji dr. Stanisławowi Wrońskiemu na stanowisko konsula honorowego

Konsul honorowy Królestwa Belgii zajmuje się ochroną i opieką nad obywatelami królestwa Belgii na terenie określonym aktem powołania oraz wszystkimi obywatelami Belgii, którzy zwrócą się do niego o pomoc przebywając na terenie Polski. Dotyczy to między innymi utraty dokumentów, pieniędzy, kradzieży (np. samochodu), aresztowania, potwierdzania prawdziwości podpisu itp.
Zajmuje się także ochroną praw i interesów obywateli państwa wysyłającego wobec prawa państwa przyjmującego. Pełni także tzw. funkcje dyplomatyczne, reprezentując Belgię wobec władz miejscowych i pomaga w nawiązaniu kontaktów kulturalnych, naukowych, handlowych oraz gospodarczych pomiędzy obywatelami i firmami.

Fotografia 3