Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) > Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii w...

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2008 r.

Fotografia 1
Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2008 r.

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii, przeprowadzony w Polsce po raz jedenasty zgodnie z zasadami określonymi przez EBU, odbył się w Warszawie 7 czerwca 2008 roku. W tym samym czasie przeprowadzono egzamin w Atenach i w Budapeszcie.

Tabela 1
Egzamin w Polsce przeprowadziła komisja w składzie
Tabela 2
Wyniki egzaminu ustnego EBU w 2008 r.

Rycina 1
Wyniki szczegółowe ustnego egzaminu specjalizacyjnego EBU, przeprowadzonego w Warszawie 2.06.2007 r.

Po południu w dniu poprzedzającym egzamin Komisja Egzaminacyjna zapoznała się z problemami klinicznymi przygotowanymi do rozwiązania przez kandydatów, poddała je szczegółowej analizie i zaakceptowała kryteria oceny odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Fotografia 2
Agata Kaliszczak prezentuje dyplom FEBU

Fotografia 3
Profesor Andrzej Borówka gratuluje zdanego egzaminu

23 Przegląd Urologiczny 2008/9/4 (50) Medycyna urologia - nauka i praktyka Do egzaminu w Warszawie przystąpiło 43 kandydatów. Spośród nich egzamin zdało 37 (86,04%), w tym dwóch po egzaminie poprawkowym (ryc. 1). Liczby kandydatów zdających egzamin w Atenach i w Budapeszcie wynosiły odpowiednio 206 i 9 (tab. 1 i 2). Liczba FEBUs po ostatniej sesji egzaminacyjnej wynosi w Polsce 330 (ryc. 2) i stanowi 15% liczby FEBUs w krajach europejskich oraz 13,9% całkowitej liczby FEBUs (tab. 3).

Rycina 2
Skumulowane liczby FEBUs w Polsce

Tabela 3
Lekarze, którzy uzyskali tytuł specjalisty urologa i tytuł FEBU w 2008 r.

Fotografia 4
Uczestnicy ustnego egzaminu specjalizacyjnego z urologii w 2008 r. wraz z egzaminatorami

Tabela 4
Liczby FEBUs w poszczególnych krajach

Pan
Dr med. Stanisław Wroński, FEBU
Konsul Honorowy Królestwa Belgii
w Bydgoszczy

Szanowny Panie Konsulu
Szanowny Kolego

Uprzejmie proszę, aby był Pan łaskaw wybaczyć moją nieobecność na uroczystej inauguracji Pana działalności jako Konsula Honorowego Królestwa Belgii.

Proszę uprzejmie o przyjęcie moich najgorętszych gratulacji z powodu powierzenia Panu przez Rząd Królestwa Belgii tak zaszczytnej funkcji.

Pragnę podkreślić, że obdarzenie Pana przez najwyższe władze Królestwa Belgii zaufaniem i uznaniem, które owocują nadaniem Panu godności Konsula Honorowego Królestwa Belgii, jest wydarzeniem szczególnym, zasługującym na nadzwyczajne poważanie.

Zachowując wszelkie proporcje, pragnę wyrazić w imieniu całego środowiska urologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz w imieniu własnym ogromną satysfakcję z tego, że zaszczytna funkcja Konsula Honorowego Królestwa Belgii przypada wybitnemu urologowi, pełnemu inwencji i zapału oraz mającemu poważny dorobek naukowy i zawodowy.

Życzę Panu Konsulowi wszelkiego powodzenia w pełnieniu zaszczytnej misji oraz - z całą skromnością - deklaruję autentyczną chęć i wolę służenia Panu wszelką pomocą, jeśli Pan Konsul uzna ją za potrzebną.

Z wyrazami głębokiego szacunku i najwyższego uznania

Prof. dr hab. Andrzej Borówka, hon. FEBU
ustępujący prezes
Polskiego Towarzystwa Urologicznego