Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) > Sprawozdanie z konferencji naukowej "7th World...

Sprawozdanie z konferencji naukowej "7th World Basic Urological Research Congress" Dublin 2007

W dniach 27-29 września ubiegłego roku w stolicy Irlandii odbyła się Siódma Światowa Konferencja Nauk Podstawowych w Urologii - WBURC 2007, przebiegająca pod patronatem European Society for Urological Research (ESUR) - tegorocznego organizatora i Society for Basic Urologic Research (SBUR). Spotkania odbywały się w salach wykładowych kampusu uniwersyteckiego University College Dublin (UCD) (fot. 1 i fot. 2), oddalonego kilka kilometrów od centrum Dublina.

Program kongresu obejmował sesje plenarne (podczas których przedstawiono ważniejsze doniesienia z zakresu nauk podstawowych w urologii) oraz plakatowe. Podczas konferencji odbyło się wiele ciekawych wykładów i prezentacji - przedstawiono ponad 100 doniesień zjazdowych. Przewodniczącym spotkania był profesor William Watson z UCD. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się m.in.:

 • Profesor Norman Maitland, Uniwersytet w Yorku, Wielka Brytania; obecny przewodniczący ESUR skupiający się na badaniach biologii raka gruczołu krokowego; w ostatnim czasie prezentuje liczne doniesienia dotyczące znaczenia komórek pnia w raku stercza.
 • Doktor Angelo De Marzo, John Hopkins Hospital, USA; zasłynął z wprowadzenia teorii wiążącej powstawanie raka gruczołu krokowego ze specyficznymzapaleniemstercza proliferative inflammatoryatrophy (PIA). Według tej teorii PIA jest czynnikiem ryzyka/prekursorem raka prostaty.
 • Profesor Peter Boyle, International Agency for Research on Cancer, Francja; specjalizujący się w prewencji i badaniach epidemiologicznych nowotworów, w Polsce odznaczony Orderem Zasługi za istotny wkład w system ochrony zdrowia.
 • Profesor Saverio Bettuzzi, Uniwersytet w Parmie, Włochy; biochemik, który zasłynął dzięki zidentyfikowaniu oraz określeniu znaczenia i ekspresji klasteryn w progresji raka gruczołu krokowego, autor 39 artykułów w recenzowanych pismach (łączny Impact Factor: 172, Citation Index powyżej 600).

W konferencji wzięło udział ponad 1000 uczestników (głównie z USA, Irlandii i Holandii): urologów, onkologów oraz przedstawi-cieli nauk podstawowych. Z Polski w konferencji uczestniczyli lekarze z Uniwersytetu w Poznaniu (P. Kroll i in.), prezentujący dwie prace: "Application of solifenacin in children with neurogenic bladder below 6 years of age" oraz "Endoscopic augmentation of neurogenic bladder in children with botulinum-A toxin". Nasz ośrodek przy współpracy z Uniwersytetem w Birmingham w Wielkiej Brytanii przedstawił pracę "DHT rescues prostate cancer cells from Doxazosin induced apoptosis", stanowiącą część projektu badawczego zrealizowanego dzięki wsparciu firmyPfizerPolska "Cardura Competitive Awards Programme 2004", numer grantu: 2004-0737, British Council "British-Polish Young Scientists Programme", nr grantu WAR/341/72, WAR/342/97 oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - praca własna, nr 502-15-499.

Fotografia 1
University College Dublin (UCD)
Fotografia 2
O'Reilly Hall - budynek, w którym odbywała się konferencja

Główne tematy sesji:

 • Komórkowe mechanizmy i konsekwencje hormonooporności w raku stercza
  Sesja poświęcona bardzo istotnym klinicznie aspektom utraty an-drogenowrażliwości przez komórki nowotworowe oraz znaczeniu receptora androgenowego (AR) dla progresji raka stercza. Ponadto, wiele uwagi poświęcono roli komórek pnia raka prostaty, które według współczesnych teorii stanowią znikomą popu-lację komórek gruczołu zdolną do wyindukowania nowotworu. Według profesora Maitlanda są to komórki nieposiadające ekspresji (AR) i w związku z tym niewrażliwe na leczenie hormonalne.
 • Znaczenie procesów zapalnych w chorobach gruczołu krokowego
  Podczas sesji szczegółowo omówiono znaczenie mechanizmów za-palnych w rozwoju łagodnego rozrostu stercza oraz raka stercza. Ponadto wskazano na istotę procesów komórkowych przebiegają-cych w zrębie gruczołu i ich wpływie na proces nowotworzenia.
 • Rak nerki i nowe metody postępowania w zaawansowanych stadiach
  W piątkowej sesji przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą mechanizmów progresji raka nerki, podkreślając znaczenie mutacji genu supresorowego von Hoppel Lindau (vHL) i ścieżek związanych z procesem hipoksji w rozwoju tej choroby.

  Trwają poszukiwania markera raka nerki o odpowiedniej klinicznie czułości i swoistości. Proteomika, badająca zmiany ekspresji białek w surowicy, być może umożliwi wkrótce powstanie testu skutecznego w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia raka nerki (jest to bardzo istotne szczególnie dla określenia skuteczno-ści leczenia nowoczesnymi preparatami hamującymi angiogenezę w zaawansowanych stadiach choroby).

 • Rak pęcherza moczowego - monitorowanie progresji klinicznej
  W raku pęcherza moczowego bardzo znaczącą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Opisano różnorodne mechanizmy i ścieżki molekularne prowadzące do powstawania bardzo odmiennych fenotypowo komórek rakowych, które cechują się różną inwazyjnością. Według badaczy, odpowiednia nowoczesna diagnostyka na poziomie molekularnym umożliwiałaby istotne zmniejszenie zapadalności na raka pęcherza i zwiększenie skuteczności leczenia.
 • Zapobieganie i czynniki ryzyka w raku gruczołu krokowego
  Ostatnia sesja poświęcona była prewencji raka stercza, czynnikom ryzyka i epidemiologii nowotworu. Profesor David Feldman z Uniwersytetu w Stanfordzie, USA, przedstawił rolę witaminy D w hamowaniu wzrostu komórek nowotworu prostaty.

lek. med. Maciej Salagierski
I Klinika Urologii Katedry Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
kierownik kliniki: prof. Marek Sosnowski
Fot. 2. O'Reilly Hall - budynek, w którym odbywała się konferencja