Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) > Ocena węzłów chłonnych u chorych na raka...

Ocena węzłów chłonnych u chorych na raka klinicznie ograniczonego do stercza

Opracowano na podstawie: The evolution of staginig of lymph node metastases in clinically localized prostate cancer

G.C. Hutterer, A. Briganti, F. K.-H. Chun, A. Gallina, P. Rigatti, F. Montorsi, P. I. Karakiewicz EAU-EBU Update Series 2007; 5(4): 153-162

Obecność przerzutów w węzłach chłonnych (LNMs) ma znaczenie kliniczne u chorych, u których rozważa się leczenie radykalne z powodu klinicznie zlokalizowanego raka stercza (PCa). Stwierdzenie przerzutów pozwala zapobiec zastosowaniu leczenia, które znacznie zmniejszy jakość życia (nietrzymanie moczu, zaburzenia wzwodu), a nie przedłuży go. Zwiększone ryzyko istnienia LNMs występuje u chorych, u których: stężenie PSA w surowicy (sPSA) jest duże, zaawansowanie guza wynosi cT2b lub cT3, atypia komórek jest duża, występuje naciekanie przestrzeni okołonerwowych przez komórki nowotworu.

Przegląd metod diagnostycznych

 • Tomografia komputerowa (TK) i standardowy rezonans magnetyczny (MRI) nie są przydatne do rozpoznania LNMs.
 • Pozytonowa tomografia emisyjna z użyciem 2-[18F]fluoro-2-deoksyglukozy (FDG-PET) nie pozwala zwiększyć trafności rozpoznań w porównaniu z klinicznymi wskaźnikami prognostycznymi.
 • Ocena węzła wartowniczego jest niecelowa, ponieważ przerzuty mogą omijać pierwszą stację węzłów chłonnych (węzły zasłonowe).
 • Nadzieję można wiązać z zastosowaniem MRI i superparamagnetycznych nanocząsteczek (monokrystaliczny tlenek żelaza). Opisywano 100-procentową skuteczność rozpoznań przy użyciu tej techniki - obecnie metoda eksperymentalna.
 • Limfadenektomia (LND) jest najbardziej wiarygodnym sposobem służącym rozpoznaniu LNMs w przypadku klinicznie zlokalizowanego PCa.

Limfadenektomia rozszerzona obejmuje tkankę limfatyczną z obszaru ograniczonego przez żyłę biodrową zewnętrzną od przodu, ścianę miednicy mniejszej bocznie, ścianę pęcherza przyśrodkowo i dno miednicy od tyłu, więzadło Coopera dystalnie i tętnicę biodrową wewnętrzną dogłowowo.

Limfadenektomia ograniczona oznacza wycięcie tkanki limfatycznej z obszaru ograniczonego przez żyłę biodrową zewnętrzną od przodu, ścianę miednicy mniejszej bocznie, ścianę pęcherza przyśrodkowo i nerw zasłonowy od tyłu, więzadło Coopera dystalnie i żyłę biodrową wewnętrzną proksymalnie.
(Definicje pochodzą z najnowszych zaleceń National Comprehensive Cancer Network nt. raka stercza).

Rozległość LND wpływa na trafność rozpoznania przerzutów. Prawdopodobieństwo rozpoznania LNMs rośnie wraz z liczbą usuniętych węzłów do momentu, kiedy liczba wyciętych węzłów przekracza 30.

Nie ma zgody wśród badaczy co do tego, czy wykonanie LND wpływa na przebieg choroby, tj. wystąpienie wznowy biochemicznej, przerzutów odległych, przeżycie. Obecnie przeważa pogląd, że wykonanie LND, nawet rozszerzonej, nie wydłuża przeżycia.

Powikłania limfadenektomii

 • Najczęstszym powikłaniem LND jest torbiel chłonna (limfocele) - 10,3% po LND rozszerzonej, 4,6% po LND zasłonowej.
 • Inne wymieniane w piśmiennictwie powikłania, tj. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, utrata krwi, gorączka, nie są zależne od rozległości LND.
 • Częstość wszystkich powikłań po LND rozszerzonej jest 3-krotnie większa niż po LND zasłonowej. Dłuższy jest też czas hospitalizacji.

Prognozowanie obecności przerzutów w węzłach chłonnych

 • Tabele Partina opierają się na wielkości PSA, sumie Gleasona i stopniu klinicznego zaawansowania guza. Pozwalają przewidywać wynik LND standardowej.
 • Nomogram Cagiannosa i wsp. służy temu samemu celowi, lecz charakteryzuje się nieco większą dokładnością.
 • Nowy nomogram opracowany przez Brigantiego i wsp. pozwala przewidywać wynik LND rozszerzonej.
  Ten sam nomogram może służyć do podejmowania decyzji o zakresie LND. Dzięki niemu u ponad połowy chorych można ograniczyć zakres LND do węzłów zasłonowych.

Zalecenia instytucji naukowych

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego z 2007 r.

 • Właściwą ocenę węzłów chłonnych można przeprowadzić tylko śródoperacyjnie.
 • Brak jest wskazań do LND, jeśli ryzyko wystąpienia przerzutów ocenione z użyciem tabel Partina wynosi <= 10% (T <= 2 i PSA <= 20 ng/ml i Gl.s. <= 6).
 • Jeśli któryś z powyższych czynników nie jest spełniony, należy wykonać LND.

Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego z 2007 r.

 • Brak zaleceń odnośnie wykonywania LND.

Zalecenia National Comprehensive Cancer Network V.2. z 04.09.2007 r.
www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.asp

 • LND rozszerzona pozwala wykryć średnio dwukrotnie więcej LNMs niż LND ograniczona. LND rozszerzona umożliwia dokładniejszy staginig oraz może wyleczyć niektóre osoby z mikroprzerzutów.
 • Wycinanie tkanki limfatycznej do przodu i bocznie od naczyń biodrowych zewnętrznych zwiększa ryzyko wystąpienia limfocele i nie jest zalecane. Zastosowanie LND rozszerzonej przed planowaną radioterapią z pól zewnętrznych zwiększa ryzyko obrzęków kończyn w porównaniu z LND ograniczoną. Przed planowaną radioterapią zaleca się wykonywanie LND z dostępu pozaotrzewnowego.
 • LND można nie wykonywać, jeśli ryzyko istnienia LNMs, ocenione na podstawie nomogramów, wynosi <7%, chociaż u niektórych chorych LNMs nie zostaną wykryte.
 • LND można wykonywać techniką otwartą, laparoskopową lub za pomocą robota.

Oprac. Katarzyna Kocznur
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski