Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) > Powstała Sekcja Pielęgniarek Urologicznych przy...

Powstała Sekcja Pielęgniarek Urologicznych przy PTU!

Sprawozdanie z Sesji Pielęgniarek Urologicznych podczas 37. Kongresu PTU

Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem w czasie kongresu odby ła się, już szósta, Sesja Pielęgniarek Urologicznych. Wzięły w niej udział 63 panie z całego kraju. Tradycyjnie sesję otworzył dr Krzysztof Szkarłat, służący od pierwszej edycji pomocą w jej organizacji. W imieniu prezesa PTU powitał zebranych i zapewnił o życzliwości i pomocy Zarządu Głównego PTU zarówno w organizacji następnych spotkań, jak i przy tworzeniu ram organizacyjnych mogących doprowadzić do jakiejś formy zrzeszenia. Sesję oprócz doktora Szkarłata prowadziły Alina Dąbrowska z Warszawy i Renata Dądela z Bydgoszczy.

W pierwszej części zebrania zaprezentowano 7 prac pochodzących z pięciu ośrodków. Pierwszy referat, dotyczący sposobu tworzenia i przedstawiania pracy naukowej, mający zachęcić pielęgniarki z ośrodków nieakademickich do prezentacji swoich osiągnięć, przedstawił dr Szkarłat.

Bogusława Dolecka z Łodzi przedstawiła pracę o opiece nad chorym poddanym cystektomii. Chociaż podobne tematy poruszane były już kilkakrotnie, po wystąpieniu rozgorzała gorąca dyskusja. Leczenie powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego za pomoc ą immunoterapii (szczepionką BCG) przybliżyła zebranym Anna Stępień z Poznania. Szczegółowo omówiła problemy organizacyjne, jakie napotyka jednostka stosująca tę formę leczenia. Trzy kolejne referaty dotyczyły chirurgii mało inwazyjnej. Wiesława Stefaniak-Gromadka z Bydgoszczy przedstawiła zasady przygotowania do zabiegu i pielęgnacji chorych poddanych laparoskopowemu usunięciu guza nadnercza. Marzena Tusk z Kościerzyny w bogato ilustrowanej i wzbogaconej krótkimi filmami pracy omówiła pracę instrumentariuszki i aspekt ekonomiczny nowatorskiego zastosowania polimerowych klipsów do zaopatrywania naczyń nerkowych podczas laparoskopowej nefrektomii. Wpływ ułożenia chorego podczas zabiegów laparoskopowych na monitorowanie czynności życiowych był tematem prezentacji Justyny Kaczor ze świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Kolejny referat z tego samego ośrodka, prezentowany przez Edytę Domańską, dotyczył oceny wartości edukowania chorych wymagaj ących zaopatrzenia w sprzęt urostomijny. Powiązana nieco z urologią, ale bardzo nietypowa, bogato ilustrowana prezentacja Renaty Dądeli z Bydgoszczy dotyczyła rozmaitych ozdób ciała i narządów płciowych u mieszkańców Papui-Nowej Gwinei. Po sesji referatowej rozpoczęto dyskusję na temat powołania Sekcji Pielęgniarek Urologicznych przy PTU. Temat ten był już kilkakrotnie poruszany zarówno podczas poprzednich sesji, jak i regionalnych posiedzeń naukowych pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach urologicznych, które odbyły się w Poznaniu i Inowrocławiu. Zebrane w Warszawie panie jednogłośnie podjęły decyzję o powołaniu Sekcji. Po zgłoszeniu z sali kandydatur, wybrano 7-osobowy tymczasowy Zarząd Sekcji. W jego składzie znalazły się: Alina Dąbrowska - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Renata Dądela - Klinika Urologii AM w Bydgoszczy, Edyta Domańska - świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Ewa Lewandowska - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Beata Pilarska - Szpital im. Biziela w Bydgoszczy, Jolanta Pokoca - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi, Anna Stępień - Klinika Urologii w Poznaniu.

Podczas dyskusji za najważniejsze zadania dla nowo utworzonej organizacji uznano: podjęcie starań o utworzenie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa urologicznego oraz opracowanie materiałów szkoleniowych dla pielęgniarek zatrudnionych w przychodniach i oddziałach urologii. W realizacji tych ambitnych celów może pomóc planowane nawiązanie współpracy z European Association of Urology Nurses, działającą przy EAU.

Fotografia 1
Marzena Tusk, Pielęgniarka

Ostatniego dnia kongresu panie Mariola Ziętarska i Marzena Tusk z Kościerzyny odebrały z rąk prezesa PTU, profesora Andrzeja Borówki, nagrodę za najlepszą pracę przedstawioną podczas Sesji Pielęgniarek Urologicznych.

dr n. med. Krzysztof Szkarłat
Oddział Urologii im. prof. Kazimierza Adamkiewicza
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie