Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) > 37. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego...

37. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Sesja Problemowa - Aging male

Niedobór testosteronu u starzejącego się mężczyzny. Co powinien wiedzieć urolog?

Uczestnicy: Andrzej Sikorski (moderator), Waldemar Misiorowski, Romuald Zdrojowy

Mężczyźni w podeszłym wieku coraz powszechniej przyjmują hormony z powodu obniżenia stężenia testosteronu w surowicy. Wiedza o tym sposobie leczenia jest skromna, ponieważ - jak dotąd - brak jest pogłębionych i zweryfikowanych przez czas badań klinicznych.

Pomimo braku wystarczająco wiarygodnych i zaakceptowanych dowodów naukowych wskazujących na korzyści bądź działania niepożądane przyjmowania testosteronu, stosowanie tego hormonu jako leku cieszy się coraz większą popularnością, a liczba przepisywanych w skali globalnej recept na testosteron podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat.

Kontrowersyjna pozostaje odpowiedź na podstawowy problem, którym jest przyczyna obniżania się stężenia testosteronu w surowicy wraz z wiekiem u mężczyzn. Czy jest to zjawisko naturalne czy proces patologiczny? Wobec tego lekarze powinni wiedzieć, że podjęcie leczenia testosteronem wymusza rozwagę i ciągłe pogłębianie znajomości tematu oraz że doraźne korzyści leczenia nie mogą przesłaniać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia mężczyzn leczonych testosteronem.

Uzupełnienie niedoboru testosteronu endogennego w postaci stosowania tego hormonu w różnych formach (TRT - testosterone replacement therapy) lub stosowania innych androgenów, np. DHEA (dehydrśpiandrosteron), wpisuje się w szeroki zakres zagadnień dotyczących następstw starzenia się mężczyzn (aging male), zapobiegania im i ich leczenia. Aging male oraz tzw. anti-aging medicine określana polskojęzycznym, niezbyt dźwięcznym i może dla niektórych kontrowersyjnym mianem „medycyny przeciwstarzeniowej” jest przedmiotem zainteresowania specjalistów z różnych dziedzin medycyny klinicznej, w tym urologów, a także endokrynologów. Wobec tego, że zagadnienia dotyczące tej dziedziny nie mogą być obce urologom praktykom, zostały one ujęte w jednej z najważniejszych sesji problemowych 37. Kongresu PTU, której nadano nazwę: Aging male. Program tej sesji, prowadzonej przez autora tego wprowadzenia, wype łniły wykłady, po których odbyła się dyskusja. Autorzy wykładów zgodzili się na ich opracowanie w formie, w której można by je wydrukować i tym samym udostępnić wiedzę przekazaną podczas sesji szerszemu gronu czytelników „Przeglądu Urologicznego”.

Dziękuję Autorom. Kolejne trzy artykuły są pokłosiem tego, co w czasie sesji powiedziano.

prof. dr hab. Andrzej Sikorski
Katedra i Klinika Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej